Sònia Recasens posa en marxa els treballs de la Comissió no permanent d’estudi de la situació econòmica de Barcelona

 

REcasnes roda.jpg

La regidora, i portaveu adjunta del Grup Demòcrata, es marca com objectiu que la Comissió, que ells presideix, “no es converteix en un pim, pam, pum i que la situació s’enquisti, sinó que sigui efectiva i propositiva”

 

Recasens afirma que el context econòmic que es viu a la ciutat és, en part, fruit de les decisions que va prendre BComú en arribar al govern, “menystenint el progrés econòmic, parlant de decreixement i demonitzant sectors molt importants per a la ciutat”

 

La regidora Sònia Recasens entoma amb il·lusió la presidència de la Comissió no permanent d’estudi de la situació econòmica de Barcelona. Sònia Recasens es marca com objectiu que la Comissió “no es converteix en un pim, pam, pum i que la situació s’enquisti, sinó que sigui efectiva i propositiva”. La regidora Recasens, també portaveu adjunta del Grup Demòcrata, afirma que el context econòmic que es viu a la ciutat és, en part, fruit de les decisions que va prendre BComú en arribar al govern, “menystenint el progrés econòmic, parlant de decreixement i demonitzant sectors molt importants per la ciutat”.

 

La regidora Recasens ha iniciat la seva intervenció amb un emotiu record pels presos polítics: “reclamem que finalitzi aviat la situació i poder tornar a la normalitat”. Recasens ha explicat que compareix com a presidenta de la comissió, una comissió que es va crear amb el vot de tots els grups, excepte l’abstenció de BComú.

 

Com ha explicat el context econòmic que es viu a la ciutat és, en part, fruit de les decisions que va prendre BComú en arribar al govern, “menystenint el progrés econòmic, parlant de decreixement i demonitzant sectors molt importants per la ciutat”. “Aquestes decisions han provocat una desafecció entre la ciutat i sectors motors econòmics i socials molt importants”, ha dit Recasens, tot lamentant mesures de l’executiu municipal que han posat en perill llocs de treball, atacs al sector del comerç, o el desgavell que es viu a la via pública amb el top manta que incideix plenament en el comerç. “La ciutadania ens demana que els polítics actuem”, ha dit.

 

Sònia Recasens ha afirmat que entoma el repte de presidir la comissió amb il·lusió però conscient que hi ha poc marge per actuar perquè el mandat està exhaurit. A la comissió, ha explicat s’han demanat moltes compareixences, “és bo, vol dir que hi ha molta gent que té coses a dir”. I s’ha marcat dos objectius: que no es converteix en un pim, pam, pum i que la situació s’enquisti,  sinó que sigui efectiva i propositiva; i fer un escrit de conclusions que es formalitzin al plenari.

 

El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona va acordar el mes de novembre de 2017 una proposta impulsada pel grup del PSC que reclamava la creació d’una Comissió no permanent d’estudi per analitzar la situació econòmica actual de Barcelona i proposar mesures extraordinàries de suport als sectors econòmics afectats, com el comerç, els autònoms, la restauració, impulsar la revisió o modificació del PEUAT, la promoció turística i la modificació de l’Ordenança de Terrasses. Aquesta proposta es va aprovar amb l’abstenció dels regidors del Govern de Barcelona en Comú. Al Consell Plenari del passat mes de febrer va arribar la Moció, firmada per l’Alcaldessa, amb la designació de la portaveu adjunta del Grup del PDeCAT, Sònia Recasens, com a presidenta,  i del vicepresident, que assumirà el regidor de Govern, Agustí Colom.

 

La comissió té com a objecte estudiar i avaluar la situació econòmica actual de Barcelona i proposar mesures extraordinàries de suport als sectors econòmics afectats. Més específicament, la Comissió haurà d’analitzar la situació econòmica actual a la ciutat, a través dels indicadors disponibles elaborats per les diferents institucions i organismes; analitzar la situació fiscal de la ciutat de Barcelona en relació al comerç, la restauració i als autònoms, i proposar-ne mesures; valorar l’aplicació del PEUAT des de la seva posada en marxa i els indicadors de conjuntura pel que fa a l’activitat turística i elaborar propostes de modificació i una nova metodologia d’actualització del mateix; adaptar les mesures de promoció turística de la ciutat al moment actual; i valorar les modificacions que són necessàries de l’ordenança de terrasses i impulsar la seva tramitació immediata.

 

La Comissió, presidida Recasens i amb Colom de vicepresident, estarà integrada per dos regidors o regidores de cada un dels grups municipals del Consistori. La Comissió prendrà els acords per majoria ponderada, les seves sessions tindran caràcter públic i podrà requerir la presència de les persones que consideri adients per al compliment de la seva comesa, d’acord amb criteris anàlegs als establerts a l’article 39 ter del ROM. 1.4. La Comissió no permanent d’estudi s’extingirà en el moment que s’elabori l’informe amb la proposta de les mesures extraordinàries de suport als sectors econòmics i s’hagi acomplert el calendari de treball.

 

Calendari sessions Comissió no permanent d’estudi de mesures econòmiques

 

1a sessió: dilluns 19 de març, 16h. Sessió de constitució de la comissió.

2a sessió: divendres 13 d’abril, 10h. Comerç, restauració, moda i venda i mercats ambulants.

3a sessió: dijous 19 d’abril, 16h. Turisme.

4a sessió: divendres 4 de maig, 10h. Promoció internacional, emprenedoria, autònoms i mercat laboral.

5a sessió: divendres 18 de maig, 10h. Impacte econòmic de mesures urbanístiques (PEUAT, moratòries, plans d’usos i llicències)

6a sessió: divendres 1 de juny, 10h. Fiscalitat.

7a sessió: divendres 15 de juny, 10h. Sessió de conclusions.

 

 

Les conclusions de la comissió s’elevaran al Consell Plenari. L’objectiu és arribar la consell Plenari amb mesures concretes per capgirar l’actual situació que travessa Barcelona i recuperar algunes tesis com ara la que mantenen des de fa anys sobre la conveniència d’abandonar les teories de decreixement, i entendre la promoció econòmica com una eina de progrés social i econòmic; i igualment, que s’ha d’eliminar tot allò que suposa traves per al progrés econòmic i social de la ciutat mitjançant la cultura del pacte, del consens i del diàleg, i del treball per al bé comú.

 

 

 

Barcelona, 16 de març de 2018

El PDeCAT força el govern Colau a demanar la pròrroga de la concessió sobre el front marítim del Poblenou

El PDeCAT força el govern Colau a demanar la pròrroga de la concessió sobre el front marítim del Poblenou

 

El regidor Jordi Martí, que ha defensat la proposició que ho demana la comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, demana que en paral·lel a aquesta negociació es produeixi un debat per configurar un canvi d’usos d’algunes de les empreses que actualment operen que generen problemes d’incivisme

 

El PDeCAT força el govern d’Ada Colau a demanar la pròrroga de la concessió sobre el front marítim del Poblenou. El regidor Jordi Martí, que ha defensat la proposició que ho demana la comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, demana que en paral·lel a aquesta negociació es produeixi un debat per configurar un canvi d’usos d’algunes de les empreses que actualment operen que generen problemes d’incivisme.

 

El Grup Municipal del PDeCAT a l’Ajuntament, que presideix Xavier Trias, ha defensat, a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, una proposició que demana, atès que l’Ajuntament de Barcelona és titular de la Concessió C-1004 sobre el front marítim del Poblenou, concessió que finalitza el 27 de juny de 2019:

 

 1. Com a concessionari, demanar la pròrroga de la concessió C-1004 sobre el front marítim del Poblenou, i seguir negociant la desafectació amb l’Estat mitjançant una nova delimitació de la Zona marítimo-terrestre.

 

 1. Dialogar amb els subconcessionaris per millorar l’oferta dels operadors.

 

La iniciativa s’ha aprovat amb els vots del PDeCAT, PSC, C’s; l’abstenció de la CUP i del PP; i el vot en contra d’ERC i de BComú.

 

Martí ha assenyalat que és un “tema complex”. Com ha explicat el regidor l’activitat que es desenvolupa en aquell l’àmbit, que va des de l’Hospital del Mar fins a la zona Fòrum– Besòs, genera molts llocs de treball i ocupa molta gent; també ha destacat que “hi ha algunes empreses que hi desenvolupen activitats que la ciutadania ha vist com a conflictius”. “Demanem que es dialogui amb l’Estat i la Generalitat, que té la competència delegada, per les pròrrogues de la concessió”, ha dit Martí, que ha recordat que el termini de finalització de la concessió és el juny de 2019, “si no és negocia serà un  problema greu polític, també econòmic perquè algunes concessions tenen dret a pròrroga per contracte”.

 

El regidor Martí ha explicat que en paral·lel a aquesta negociació s’hauria de produir també un debat per configurar canvis en alguns usos dels operadors que actualment operen, com s’ha fet al Port Olímpic, per tal que quan vencin algunes concessions que no interessen a la ciutat no se’ls renovin, “però sempre dialogant amb els operadors”. “No perdem pistonada, no arribem al venciment de la pròrroga sense arribar un acord perquè la titularitat de les concessions no es podrien renovar i passarien a l’Estat”, ha reclamat Martí.

 

 

 

 

 

 

Barcelona, 14 de març de 2018

 

 

L’Ajuntament proclama, amb l’impuls del PDeCAT, el dret de Jordi Sànchez a ser presentat com a candidat per a la investidura a la Presidència de la Generalitat

La Comissió de Presidència del Consistori aprova una Declaració Institucional que ha impulsat el Grup Demòcrata i que també han signat BComú, ERC i la CUP; i que remarca que qualsevol impediment es considerarà la vulneració dels Drets de Sànchez a la participació política

El Grup Municipal del PDeCAT a l’Ajuntament, que presideix Xavier Trias, ha impulsat l’aprovació d’una Declaració Institucional que proclama el dret de Jordi Sánchez a ser presentat com a candidat per a la investidura a la Presidència de la Generalitat de Catalunya. La iniciativa, que ha llegit el portaveu del Grup Demòcrata, Jaume Ciurana, ha comptat amb el suport del PDeCAT, BComú, ERC, la CUP i el regidor no adscrit; mentre que el PSC, C’S i el PP hi han votat en contra.

La Declaració Universal del Drets Humans, adoptada i proclamada per l’Assemblea General de Nacions Unides en la resolució 217 A (III), de 10 de desembre de 1948, proclama en l´article 1 que tots els éssers humans neixen lliures, en el l´article 2 estableix que tota persona té el gaudi dels drets i llibertats reconeguts en la referida Declaració sense distinció de cap opinió política, i el mateix article afegeix a continuació que a més a més no es farà cap distinció “fundada en la condició política, jurídica o internacional del país o territori de quina jurisdicció depengui una persona, tant si es tracta d´un país independent, com d´un territori sota administració fiduciària, no autònom o sotmès a qualsevol altre limitació de sobirania”.

Tenint en compte els articles 5, 7 8, 9, 11, 18 i 19, de la Declaració en la que s´especifica que ningú serà sotmès a penes o tractes degradants, tothom té dret a la igual protecció de la llei contra tota discriminació que infringeixi la pròpia declaració, els tribunals han d’emparar a la persona contra actes que violin els seus drets fonamentals reconeguts en la constitució o lleis, que ningú pot ser arbitràriament detingut ni pres, tota persona acusada d´un delicte té dret a la presumpció d´innocència mentre no es provi la seva culpabilitat, tota persona té dret a la llibertat de pensament i de consciència, així com llibertat d´opinió i d´expressió, i tots ells en connexió amb l´article 21 de la pròpia Declaració Universal dels Drets Humans en que s´especifica en el primer paràgraf que “ Tota persona té dret a participar en el govern del seu país, directament o per medi de representants lliurament escollits”, i el paràgraf 2 “Tota persona té dret d´accés, en condicions d´igualtat, a les funcions públiques del seu país”, i aquests en connexió amb l´establert en l´article 28 en que es diu que “Tota persona té dret a que s´estableixi un ordre social i internacional en el que els drets i llibertats de la Declaració es facin plenament efectius”, i d´acord amb mels articles 29 i 30 “Res en la present Declaració podrà interpretar-se en el sentit de que confereix cap dret a l´Estat, a un grup o a una persona, per a emprendre activitats o actes tendents a la supressió de qualsevol dels drets i llibertats proclamats en aquesta Declaració”. De la connexió dels articles citats se’n desprèn que el Sr. Jordi Sánchez compleix els supòsits referits i per tant pot gaudir del dret al sufragi actiu i passiu, per tant ser candidat a participar activament en la vida política així com a ser subjecte de sufragi passiu del que se’n desprèn que pot ser candidat a una llista electoral i posteriorment, si s’escau, a la candidatura com a President.

La Constitució Espanyola, en el preàmbul proclama la voluntat de Consolidar un Estat de Dret que asseguri l’imperi de la llei com expressió de la voluntat popular, protegir els ciutadans i pobles en l´exercici dels seus drets i institucions. Tenint en compte els articles 1, 6, 9 de la CE es propugna com a valor superior la llibertat, la igualtat i el pluralisme polític, la sobirania resideix en el poble del que emanen els poders de l´estat, els partits polítics expressen aquest pluralisme i esdevenen instrument fonamental per a la participació política, els poders públics estan subjectes a la Constitució i han de “promoure les condicions per a que la llibertat i la igualtat de l´individu i dels grups en que s´integri siguin reals i efectives”, i “ remoure els obstacles que impedeixen o dificulten la seva plenitud i facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida política…”. En connexió amb els articles 10, 14, 16 en els que s’estableix la inviolabilitat dels drets a la dignitat, igualtat, llibertat ideològica, no discriminació per opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social, i s´estableix que les normes relatives als drets fonamentals i llibertats s´interpretaran d´acord amb la Declaració Universal dels Drets Humans. D’acord amb l´article 17 de la CE tota persona té dret a la llibertat i la privació d´aquesta només pot ser en “casos i forma estrictament previstos per la llei” i d´acord amb l´article 23 CE “els ciutadans tenen dret a participar en els assumptes públics, directament o per mitjà de representants, lliurament escollits en eleccions periòdiques per sufragi universal” i a “accedir en condicions d’igualtat a les funcions i càrrecs públics..”. Segons els articles 53 i 55 CE s´han de respectar les llibertats i garanties dels drets fonamentals referits, subjectes a dret d’emparament, i si és necessari recorre als Tribunals per tal de garantir-ne el seu respecte i protecció i només es pot suspendre el dret referit a l’article 17 en cas d´estat d´excepció o de setge. Així mateix la Constitució estableix en l´article 117 que “la justícia emana del poble” i és exercida mitjançant els tribunals d´acord amb els principis continguts a la Constitució. L´article 147 CE estableix que l´Estatut serà la norma institucional bàsica de la Comunitat Autònoma i l´Estat la reconeixerà com a integrant del seu ordenament jurídic i aquest entra en connexió amb l´article 148.1.1º CE en que s´estableix que “Les Comunitats Autònomes podran assumir competències en la organització de les seves institucions d’autogovern”.

L´Estatut d´Autonomia estableix els principis rectors de drets i llibertats novament i ja relacionats en paràgrafs anteriors en legislació vigent, en els seus articles 1 al 5, i fa referència també a la vigència de la Declaració Universal dels Drets Humans . Pel que fa als drets i deures de l´àmbit civil i social estableix l´article 15 EA que els “ 1. Els ciutadans de Catalunya són titulars dels drets i els deures reconeguts per les normes …..2. Totes les persones tenen dret a viure amb dignitat, seguretat i autonomia, lliures ….. de tota mena de discriminació, i tenen dret al lliure desenvolupament de llur personalitat i capacitat personal…”. Així mateix l´article 29 EA pel que fa al Dret de Participació estableix que “Els ciutadans de Catalunya tenen dret a participar en condicions d’igualtat en els afers públics de Catalunya, de manera directa o bé per mitjà de representants, en els supòsits i en els termes que estableixen aquest Estatut i les lleis. 2. Els ciutadans de Catalunya tenen dret a elegir llurs representants en els òrgans polítics representatius i a presentar-s’hi com a candidats, d’acord amb les condicions i els requisits que estableixen les lleis…”.
L´article 56 EA en el seu Paràgraf 3er estableix que “Són electors i elegibles els ciutadans de Catalunya que estan en ple ús de llurs drets civils i polítics, d’acord amb la legislació electoral” i d´acord amb l´article 58 EA en referència a l´autonomia parlamentària s´estableix que “El Parlament gaudeix d’autonomia organitzativa, financera, administrativa i disciplinària” . L´article 59 de l´EA que regula l’organització i funcionament del Parlament estableix que “és el Reglament del Parlament el que regula els drets i els deures dels diputats, els requisits per a la formació de grups parlamentaris…”. En el mateix sentit l’article 67 en el seu paràgraf segon de l’EA estableix que “ El president o presidenta de la Generalitat és elegit pel Parlament d’entre els seus membres..”.

D´acord amb l´article 24. b) i e) del Text Refós del Reglament del Parlament de Catalunya de 8 de setembre de 2015, en l’article 24, les úniques causes que poden suposar la pèrdua de la condició de diputat, són “per una sentència judicial ferma que n’anul•li l’elecció o la proclamació”, o bé, “per la condemna a una pena d’inhabilitació imposada per una sentència judicial ferma”. En connexió amb l´article 25.1. a) i b) del mateix reglament són causes de suspensió de la qualitat de diputat “Si és ferm l’acte de processament o d’obertura de judici oral i el Ple del Parlament ho acorda per majoria absoluta…o “per acord del Ple, adoptat per majoria absoluta, si han estat condemnats per sentència ferma a una pena de privació de llibertat que n’impossibiliti l’assistència a les sessions plenàries”. Així doncs cap d´aquests supòsits concórrer en el cas del Sr. Jordi Sánchez.

Donats tots els articles referits i a més a més tenint en compte la Llei Orgànica del Règim Electoral General (LOREG), el Sr. Jordi Sánchez gaudeix de tots els Drets per poder ser subjecte de sufragi passiu donat que no es troba en la situació de cap dels supòsits inelegibilitat previstos en el Capítol II, “Derecho de sufragio pasivo” , de la LOREG, en concret l´article 6.2 LOREG. En aquest sentit l´article 6.2 LOREG estableix que són inelegibles “a) Los condenados por sentencia firme, a pena privativa de libertad, en el periodo que dure la pena .b) Los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, de terrorismo, contra la Administración Pública o contra las Instituciones del Estado cuando la misma haya establecido la pena de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo o la de inhabilitación absoluta o especial o de suspensión para empleo o cargo público en los términos previstos en la legislación penal.Es desprèn per tant de la LOREG que el Sr. Jordi Sánchez no està incurs en cap causa que el pogués considerar que era inelegible ja que en cap cas ha estat condemnat per cap sentència.

Pel que fa a les eleccions, en concret al Capítol VI “Procedimiento electoral”, en la Secció II de “Presentación y proclamación de candidatos” i, en concret, en l’article 47 de la LOREG es preveu que les llistes de candidats a les eleccions poden ser susceptibles d’impugnació si algun representant o d’ofici mateix es considera que hi ha algun fet a subsanar o denunciar davant les Juntes Electorals, en aquest sentit l´article 47 estableix que “1. Las candidaturas presentadas deben ser publicadas el vigésimo segundo día posterior a la convocatoria en la forma establecida por las disposiciones especiales de esta Ley.2. Dos días después, las Juntas Electorales competentes comunican a los representantes de las candidaturas las irregularidades, apreciadas en ellas de oficio o denunciadas por otros representantes. El plazo para subsanación es de cuarenta y ocho horas.3. Las Juntas Electorales competentes realizan la proclamación de candidatos el vigésimo séptimo día posterior a la convocatoria”. Si el referit no s´ha produït es procedeix a proclamar la candidatura i a la seva posterior publicació.

D’acord amb el que estableix l’article 48 de la LOREG les candidatures definitives ja no poden ser “objeto de modificación una vez presentadas, salvo en el plazo habilitado para la subsanación de irregularidades previsto en el artículo anterior y solo por fallecimiento o renuncia del titular o como consecuencia del propio tramite de subsanación”.

Atès per tant que, d’acord amb la LOREG, el Sr. Sánchez no concorre en cap causa d’inelegibilitat, i donat que no es va procedir a exercir la impugnació , ni en temps ni en forma, de la possibilitat de denúncia de la candidatura on ell figurava com a candidat número 2, ni d’ofici ni per part de cap representant de la candidatura, i donats els drets i llibertats referits a les normes relacionades en els paràgrafs precedents.

Atès que la preservació d’aquests drets universals és fonamental en un estat democràtic i de dret i que és un deure defensar i vetllar per l’aplicació de les mesures necessàries en favor d’aquest compliment.

Atès que el Sr. Jordi Sánchez va formar part de la llista electoral presentada per JuntsxCatalunya a les eleccions al Parlament de Catalunya el passat 21 de desembre.

Atès que des del 16 d’octubre es troba privat de llibertat, en presó preventiva.
Atès que el Sr. Jordi Sánchez ha estat proposat per ser investit President de la Generalitat de Catalunya, pel President de la Mesa del Parlament, segons els acords a que s’ha arribat com a fruit de les negociacions i propostes del diferents grup polítics de la cambra.
Atès que el fet de no haver estat impugnada en cap moment la seva incorporació a la llista de JuntsxCat, li atorga tots els drets.

La Declaració Institucional acorda:

PRIMER: Que el Sr. Jordi Sánchez i Picanyol té dret a ser presentat com a candidat per a la investidura a la Presidència de la Generalitat de Catalunya, ja que no concorren els supòsits d’inelegibilitat ni tampoc va ser impugnada la seva candidatura segons les lleis i, en concret, la LOREG i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

SEGON: Que el president o presidenta de la Generalitat és escollit pel Parlament i els seus membres, segons el que estableix l’Estatut d’Autonomia i el Reglament del Parlament i la llei 13/2008 de 5 de novembre, de la Presidència de la Generalitat i del Govern.

TERCER: Que qualsevol impediment a l’exercici dels Drets i les llibertats fonamentals de participació política del Sr. Jordi Sánchez, es consideraria una vulneració dels esmentats Drets segons la legislació vigent.

El PDeCAT força l’Ajuntament a presentar un informe de riscos per la presència de venedors ambulants al metro

El regidor Jordi Martí, que ha defensat la proposició que ho reclama a la Comissió de Presidència, afirma que “no podem admetre la inacció del govern  davant aquesta problemàtica”

 

El PDeCAT força l’Ajuntament a presentar un informe de riscos per la presència de venedors ambulants al metro. El regidor Jordi Martí, que ha defensat la proposició que ho reclama a la Comissió de Presidència, afirma que “no podem admetre la inacció del govern  davant aquesta problemàtica”.

El Grup Municipal Demòcrata ha defensat avui a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció, una proposició que Drets de Ciutadania acorda: “Que el Govern Municipal presenti en la propera Comissió de Presidència, , Participació i Seguretat i Prevenció un informe de detecció i balanç de riscos per la presència i saturació de venedors ambulants irregulars a les instal·lacions del Metro de Barcelona, especialment a les andanes. Que en la mateixa comissió es presenti una proposta d’actuació per corregir aquesta situació de risc que haurà de formar part del pla de xoc de lluita contra la venda ambulant il·legal”. La proposició s’ha aprovat amb els vots del PDeCAT, C’s, ERC, PSC, PP; l’abstenció del grup de govern; i el vot en contra de la CUP.

El regidor Jordi Martí ha explicat que a les instal·lacions del metro es viu, des de fa temps, una problemàtica greu de seguretat derivada la presència massiva de venedors ambulants a diverses estacions, però especialment a l’estació de Catalunya, i a espais perillosos com les andanes. “Lamentablement és una problemàtica que fa mesos que es dona, i que podria derivar en conseqüències greus i posar en perill la integritat física d’usuaris, vigilants privats i també la Guàrdia Urbana, i també dels mateixos manters”, ha dit Martí.

“Volem denunciar la situació, una denúncia que també fa la Guàrdia Urbana i els sindicats, per això demanem al govern que presenti un informe de balanç de riscos per la presència i saturació de venedors ambulants irregulars a les instal·lacions del Metro de Barcelona, especialment a les andanes”, ha reclamat el regidor. “No podem admetre la inacció del govern  davant aquesta problemàtica”, ha afirmat Martí que ha recordat que darrers episodis d’enfrontaments entre venedors ambulants irregulars i membres dels cossos de seguretat dins les instal·lacions del Metro de Barcelona,

“El que ha de fer govern, i la direcció política de la Guàrdia Urbana, és garantir i vetllar per la seguretat dels usuaris del metro i garantir bon ús de les instal·lacions del metro”, ha reclamat el regidor, recordat que l’any 2011 es van posar en marxa patrulles conjuntes Mossos d’Esquadra– Guàrdia Urbana dedicades a patrullar per les instal·lacions del Metro, amb resultats molt bons.

Martí, dirigint-se al govern, ha assenyalat que el seu grup comparteix la necessitat de que les intervencions que es facin cal fer-les amb cura però ha reclamat a l’executiu que “no desisteixi de les seves competències. Cal actuar i  fer-ho bé. Esperem l’informe a la propera comissió”.

El PDeCAT aconsegueix que l’Ajuntament doni als eixos comercials les mateixes facilitats per organitzar mostres de comerç com les que gaudeix el projecte municipal La Pionera

 

Raimond Blasi, que ha defensat la proposició a la Comissió d’Economia i Hisenda, afirma que la promoció i el foment del comerç de proximitat “és una necessitat i un deure de l’Ajuntament”

 

El regidor del Grup del PDeCAT, Raimond Blasi, ha defensat avui a la comissió d’Economia i Hisenda una proposició que ha comptat amb els vots favorables de tots els grups municipals que demana que l’Ajuntament doni als eixos comercials i a les associacions de comerciants les mateixes facilitats per organitzar mostres de comerç al carrer com els que gaudeix el projecte de iniciativa municipal de La Pionera. Raimond Blasi, que ha defensat la proposició en nom del PDeCAT, ha afirmat que la promoció i el foment del comerç de proximitat “és una necessitat i un deure de l’Ajuntament”.

La proposició que s’ha sotmès a votació acorda: “Que es donin als Eixos comercials i a les Associacions de comerciants les mateixes facilitats per organitzar mostres de comerç, fires i esdeveniments al carrer com els que gaudeix el projecte d’iniciativa municipal La Pionera”.

Com ha explicat Blasi, els eixos i les associacions de comerciants tenen problemes i dificultats per organitzar mostres de comerç, fires i esdeveniments al carrer de suport al comerç de proximitat. També ha assenyalat que la iniciativa municipal la Pionera, un espai a l’aire lliure d’aparador per iniciatives i projectes i que comptarà amb un espai  al carrer a partir de l’abril tots els caps de setmana, “gaudirà d’unes facilitats de les que no disposen els eixos comercials i associacions per realitzar mostres de comerç, fires, esdeveniments, de promoció i foment del comerç de proximitat”.

Com ha assenyalat Blasi, “és una necessitat i deure de l’Ajuntament fomentar el comerç de proximitat”, però ha lamentat que sovint el que es troben els comerciants  “són impediments i entrebancs, ja sigui pels horaris, l’espai o els recursos tècnics i, fins i tot, humans”. “Volem que aquestes facilitats que gaudirà la indicativa municipal les disposin els eixos comercials i que es visualitzi la col·laboració entre  el públic i el privat”, ha demanat el regidor del PDeCAT

Blasi ha agraït el suport dels grups i ha afegit que el seu grup farà seguiment exhaustiu del compliment de la iniciativa perquè el teixit comercial no compta amb la complicitat del govern municipal. “Estarem amatents a que cada vegada que una entitat vulgui celebrar algun acte de promoció de comerç a l’espai públic no es trobi amb entrebancs sinó el recolzament del govern municipal”, ha conclòs Raimond Blasi.

El PDeCAT promou que l’Ajuntament treballi per garantir l’exercici efectiu dels drets de participació a la vida social i política de les persones amb discapacitat intel·lectual

vote

La regidora Irma Rognoni, que ha defensat la proposició aprovada per unanimitat a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports, afirma que el dret a vot de les persones amb discapacitat intel·lectual està totalment garantit d’acord a la legislació vigent però hi ha una llacuna en la seva implementació

 

El grup municipal del PDeCAT, que presideix Xavier Trias, promou que l’Ajuntament treballi per garantir l’exercici efectiu dels drets de participació a la vida social i política de les persones amb discapacitat intel·lectual. La regidora Irma Rognoni, que ha defensat la proposició aprovada per unanimitat a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports, afirma que el dret a vot de les persones amb discapacitat intel·lectual és un dret fonamental i  està totalment garantit d’acord a la legislació vigent però hi ha una llacuna en la seva implementació.

 

A la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports, la regidora del PDeCAT Irma Rognoni ha presentat una proposició, aprovada per unanimitat, que insta al Govern Municipal a:

 

 1. Que l’Ajuntament de Barcelona insti a la Generalitat de Catalunya a que es procedeixi a la inclusió als Manuals d’Instruccions per als Membres de les Meses Electorals, de la informació relativa al dret a vot de les persones amb Discapacitat Intel•lectual, amb un text que ho especifiqui en un llenguatge entenedor, de forma expressa, clara i inequívoca, tal com es fa amb la discapacitat  visual o la que es fa per a persones amb mobilitat reduïda.
 2. Que l’Ajuntament de Barcelona inclogui, en les seves campanyes informatives relatives a les diferents conteses electorals,  la informació relativa al dret de sufragi actiu de les persones amb Discapacitat intel•lectual i promogui la no discriminació per aquest motiu, instant a la Generalitat de Catalunya a que també ho faci extensible.
 3. Que l’Ajuntament de Barcelona vetlli per a l’efectivitat de la interacció immediata entre el cens electoral i les comunicacions provinents del Registre Civil pel que es refereix a la modificació o cancel•lació de la capacitat d´obrar de les persones.
 4. Que l’Ajuntament de Barcelona insti al  Ministeri de Justícia i a la Oficina del Censo Electoral (depenent del Instituto Nacional de Estadística del Ministerio de Hacienda y Función Pública) i, en la mateixa línia al Registre Civil, així com als òrgans judicials o administratius que correspongui, per tal que les modificacions relatives a la capacitat d´obrar es duguin a terme amb la màxima celeritat possible per tal de garantir l’exercici efectiu dels drets de participació a la vida social i política de les persones amb discapacitat intel·lectual.

 

Rognoni ha explicat que la discapacitat intel·lectual afecta moltes persones, unes 10.000 a Catalunya. La regidora ha recordat la Declaració Institucional, subscrita per tots els grups municipals d’aquest consistori en la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports del mes de gener de 2017, en la que l’Ajuntament de Barcelona “es compromet a treballar per tal d’aconseguir el dret a vot de les persones amb discapacitat, de manera conjunta amb les entitats i els/les representants de les persones amb discapacitat” en la defensa dels drets de participació en la vida política i en la vida pública i, donant suport en la mateixa declaració, a la iniciativa presentada pel Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI) de Proposició de Llei relativa a la reforma de la Llei 5/1985 de 19 de juny de Règim Electoral General per fer efectiu el dret de vot de les persones amb discapacitat.

 

“El dret a vot de les persones amb discapacitat intel·lectual a vot està totalment garantit d acord amb la legislació  vigent, és un dret fonamental, i només quan una sentència ferma d’un jutge ho sentenciï de forma expressa pot declarar la incapacitat per l’exercici del dret de sufragi”, ha dit la regidora del PDeCAT.  A parer de Rognoni “hi ha llacuna en la implementació, no una llacuna legal”. La regidora ha agraït el recolzament dels grups a la iniciativa i ha afegit “esperem que el dret fonamental de les persones amb discapacitat intel·lectual es pugui acabar d’implementar de forma clara”.

 

El grup del PDeCAT impulsa una Declaració Institucional perquè l’Ajuntament reconegui el dret de Jordi Sánchez a presentar-se a la investidura a la Presidència de la Generalitat

2018030913340875973

El portaveu Jaume Ciurana ha presentat les iniciatives que el seu grup defensarà a les comissions de plenari d’aquesta setmana, on també es demanarà al govern, entre d’altres, que es garanteixi el dret a vot de les persones amb Discapacitat Intel·lectual; que s’atorgui la Medalla d’Or de la Ciutat al Mèrit Científic, a títol pòstum, a Jorge Wagensberg; i un informe de riscos per la presència de venedors ambulants irregulars al Metro de Barcelona

 

El grup municipal del PDeCAT impulsa l’aprovació d’una Declaració Institucional perquè l’Ajuntament reconegui el dret de Jordi Sánchez a presentar-se a la investidura a la Presidència de la Generalitat. El portaveu del Grup, Jaume Ciurana, ha ofert una roda de premsa per explicar les iniciatives (vegeu document adjunt) que es debatran a les comissions que se celebraran demà dimarts i dimecres.

Jaume Ciurana ha iniciat la seva intervenció assenyalant que vivim una situació d’anormalitat perquè hi ha presos polítics per pensar com pensen a les presons de Soto del Real i d’Estremera. Ciurana ha explicat que en els darrers dies Sònia Recasens, Maite Fandos i ell mateix han pogut visitar Joaquim Forn a la presó, “on hem pogut veure la seva fortalesa i determinació“.

Ciurana ha explicat que aquesta situació d’anormalitat ha provocat també que el Parlament hagi hagut d’aplaçar la sessió d’investidura prevista per avui perquè el Tribunal Suprem ha impedit la presència de Jordi Sánchez, candidat a la investidura. Ciurana ha explicat que JuntsxCat es va presentar a unes eleccions, convocades per l’Estat espanyol, amb una llista encapçalada per Carles Puigdemont i amb Jordi Sánchez de número dos. “JuntsxCat va guanyar, si no es podia presentar s’havia d’impugnar la candidatura, no es va fer i per tant Jordi Sánchez té tot el dret a presentar-se a la investidura”, ha dit el portaveu, que ha  afegit que “el president de la Generalitat el decideix el Parlament, no el Tribunal Constitucional, el Tribunal Suprem o el govern espanyol. És una vulneració dels drets de participació política”.

Per aquests motius el PdeCAT està negociant una declaració institucional a la Comissió de Presidència, de dimecres, que acorda:

–          Que donat que no concorren ni els supòsits d’inelegibilitat ni va ser impugnada la seva candidatura, es admissible  la seva idoneïtat per ser candidat, segons la LOREG i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

–          Que el Sr. Sánchez té dret a ser presentat per la investidura a la Presidència de la Generalitat de Catalunya. Reconèixer el dret del candidat Jordi Sánchez ha ser presentat com a candidat per la investidura a la Presidència a la  Generalitat e Catalunya.

–          Que el president o presidenta de la Generalitat és escollit pel Parlament i els seus membres, segons el que estableix l’Estatut d’Autonomia i el Reglament del Parlament i la llei 13/2008 de 5 de novembre, de la Presidència de la Generalitat i del Govern.

–          Que qualsevol impediment a l’exercici de les llibertats i Drets fonamentals de participació política, del Sr. Jordi Sánchez, es consideraria una vulneració dels esmentats Drets segons la legislació catalana i les resolucions dels organismes internacionals.

A la mateixa comissió, la proposició del PDeCAT, que defensarà el regidor Jordi Martí, fa referència a la venda ambulant des del punt de vista de seguretat al metro i acorda: “Que el Govern Municipal presenti en la propera Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció un informe de detecció i balanç de riscos per la presència i saturació de venedors ambulants irregulars a les instal·lacions del Metro de Barcelona, especialment a les andanes. Que en la mateixa comissió es presenti una proposta d’actuació per corregir aquesta situació de risc que haurà de formar part del pla de xoc de lluita contra la venda ambulant il·legal”.

Es formularà al govern també una pregunta per tal de conèixer “Quins són els criteris que segueix el Govern Municipal per personar-se o no com acusació particular en els casos on membres de la Guàrdia Urbana són agredits”.

També es presentarà un prec per a resposta oral que demana que l’Ajuntament de Barcelona atorgui, a títol pòstum, la Medalla d’Or de la Ciutat al Mèrit Científic al Sr. Jorge Wagensberg per la seva contribució a la divulgació científica i cultural a la ciutat de Barcelona.

Ciurana ha explicat que a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports el PDeCAT presenta una proposició, que defensarà la regidora Irma Rognoni, que insta al Govern Municipal a:

 1. Que l’Ajuntament de Barcelona insti a la Generalitat de Catalunya a que es procedeixi a la inclusió als Manuals d’Instruccions per als Membres de les Meses Electorals, de la informació relativa al dret a vot de les persones amb Discapacitat Intel•lectual, amb un text que ho especifiqui en un llenguatge entenedor, de forma expressa, clara i inequívoca, tal com es fa amb la discapacitat  visual o la que es fa per a persones amb mobilitat reduïda.
 2. Que l’Ajuntament de Barcelona inclogui, en les seves campanyes informatives relatives a les diferents conteses electorals,  la informació relativa al dret de sufragi actiu de les persones amb Discapacitat intel•lectual i promogui la no discriminació per aquest motiu, instant a la Generalitat de Catalunya a que també ho faci extensible.
 3. Que l´Ajuntament de Barcelona vetlli per a l’efectivitat de la interacció immediata entre el cens electoral i les comunicacions provinents del Registre Civil pel que es refereix a la modificació o cancel·lació de la capacitat d´obrar de les persones.
 4. Que l´Ajuntament de Barcelona insti al  Ministeri de Justícia i a la Oficina del Censo Electoral (depenent del Instituto Nacional de Estadística del Ministerio de Hacienda y Función Pública) i, en la mateixa línia al Registre Civil, així com als òrgans judicials o administratius que correspongui, per tal que les modificacions relatives a la capacitat d´obrar es duguin a terme amb la màxima celeritat possible per tal de garantir l´exercici efectiu dels drets de participació a la vida social i política de les persones amb discapacitat intel•lectual .

A la Comissió d’Economia i Hisenda el PDeCAT presenta la següent proposició: “Que es donin als Eixos comercials i a les Associacions de comerciants les mateixes facilitats per organitzar mostres de comerç, fires i esdeveniments al  carrer com els que gaudeix el projecte de iniciativa Municipal la Pionera”.

Finalment, a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat la proposició que defensarà el Grup del PDeCAT demana que, atès que l’Ajuntament de Barcelona és titular de la Concessió C-1004 sobre el front marítim del Poblenou, concessió que finalitza el 27 de juny de 2019:

 1. Com a concessionari, demanar la pròrroga de la concessió C-1004 sobre el front marítim del Poblenou, i seguir negociant la desafectació amb l’Estat mitjançant una nova delimitació de la Zona marítimo-terrestre.

 1. Dialogar amb els subconcessionaris per millorar l’oferta dels operadors.