El Grup Demòcrata impulsa la reclamació a l’Estat de la construcció de la Biblioteca Provincial i un augment de l’aportació a l’ATM

Les esmenes parcials del Partit Demòcrata al projecte de Pressupost General de l’Estat pel 2017 en benefici de Barcelona es concentren en els eixos del transport i mobilitat, cultura, i recerca i innovació

 

Les esmenes parcials del Partit Demòcrata al projecte de Pressupost General de l’Estat pel 2017 en benefici de Barcelona es concentren en els eixos del transport i mobilitat, cultura, i recerca i innovació

 

El Grup Municipal Demòcrata ha impulsat la reclamació al govern de l’Estat de la construcció de la Biblioteca Provincial i un augment en 20 M€ de l’aportació a l’ATM (Autoritat del Transport Metropolità). Aquestes són dues de les principals esmenes parcials que els diputats del Partit Demòcrata han presentat al projecte de Pressupostos Generals de l’Estat (PGE) pel 2017, que en benefici de la ciutat de Barcelona i el seu entorn, es concentren en tres eixos: transport i mobilitat, cultura, i recerca i innovació.

 

Després del debat de totalitat que el Govern del PP va superar amb els vots de C’s i PNB, els diputats del Partit Demòcrata al Congrés van registrar més de 800 esmenes parcials al Projecte de PGE’2017 amb l’objectiu de corregir-los seguint 4 grans objectius: aconseguir més inversions per a Catalunya; millorar el finançament de la Generalitat; impulsar una altra política econòmica i laboral; i assolir uns pressupostos més socials. Avui s’obre el debat i aprovació definitiva al Ple del Congrés dels Diputats del Pressupost de l’Estat pel 2017.

 

El Grup Municipal Demòcrata que presideix Xavier Trias ha estat especialment actiu i ha col·laborat estretament amb el grup de diputats del Partit Demòcrata al Congrés i el Senat en l’elaboració d’un conjunt d’esmenes que tenen com a eix central els interessos de la ciutat de Barcelona i els seus entorns. Les esmenes dedicades a la capital catalana s’ha concentrat en donar resposta a tres eixos que es consideren prioritaris.

 

Així, i en l’eix de la Cultura, el Partit Demòcrata ha reclamat 38 M€ per fer realitat la Biblioteca Provincial de Barcelona, una llarguíssima reivindicació de la ciutat que no s’ha acabat de fer realitat mai. En una esmena, també reclama 25 M€ per compensar i intentar que els grans equipaments culturals de Barcelona deixin de rebre el tracte discriminatori a nivell d’aportacions de l’Estat respecte els grans equipaments culturals de Madrid. Les esmenes del PDeCAT també demanen 2 M€ a favor del Consorci del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC); i 1,8 M€ per finançar el Gran Teatre del Liceu.

 

Pel que fa a l’eix del Transport i Mobilitat, el Grup Demòcrata està compromès en aconseguir un increment gradual de l’aportació de l’administració general de l’Estat a l’Autoritat del Transport Metropolità  (ATM), amb l’objectiu que els transport a l’àrea de Barcelona recuperi en 5 anys l’aportació estatal del 2010, i que va ser de 200 M€. L’increment anual des del 2017 i fins el 2021 haurien de ser 20 M€ cada exercici; i aquest és l’import que figura en l’esmena presentada als PGE.

 

Les esmenes del Partit Demòcrata en relació a Barcelona també reclamen 32 M€ per a impulsar les obres dels accessos viaris al Port de Barcelona des de la Ronda Litoral, i fins a 50 M€ per ampliar la Ronda Litoral amb l’objectiu de transformar aquesta via a l’alçada del Morrot i adaptar-la a un teixit més urbà de connexió del barri de la Zona Franca amb el Port. En les seves esmenes el Partit Demòcrata reclama també 7 M€ per a les obres de l’estació de tren de Sant Andreu Comtal. En l’àmbit ferroviari, i en projectes que tenen una incidència que supera els límits de la ciutat i la seva àrea metropolitana, les esmenes del PDeCAT reclamen fins a 197 M€ per a millorar el servei de Rodalies; i fins a 188 M€ en la construcció de l’estació de la Sagrera.

 

I en l’eix de la Recerca i Innovació, destaquen les esmenes del Partit Demòcrata que demanen 10 M€ per garantir que es completa la restauració patrimonial del recinte històric de l’Hospital de Sant Pau; i fins a 8 M€ per a finançar diferents institucions de recerca que tenen la seva activitat a Barcelona, com L’Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona (IRB), o el Parc Científic, entre d’altres.

 

Finalment, també ha estat una prioritat pel Grup Demòcrata la demanda de rebaixar l’IVA dels serveis funeraris (del 21% al 10%), en la línia de defensa de mesures per abaratir el cost dels serveis funeraris a Barcelona sense necessitat de crear un operador públic.

 

Barcelona, 30 de maig de 2017

 

Forn critica la manca resposta i la lleugeresa amb què el govern Colau està afrontant la vaga de metro i reclama capacitat de negociació

El portaveu del Grup Municipal Demòcrata, davant la nova jornada d’aturades parcials al metro, denuncia la voluntat manifesta de l’executiu municipal de convertir una cosa anormal, amb gran afectació pels usuaris, en una cosa absolutament normal

 

El portaveu del Grup Municipal Demòcrata,  Joaquim Forn, en declaracions als mitjans de comunicació, ha criticat la manca resposta i la lleugeresa amb què el govern d’Ada Colau està afrontant la vaga de metro i reclama capacitat de negociació per arribar a una solució del conflicte. Joaquim Forn ha denunciat també “la voluntat manifesta de l’executiu municipal de convertir una cosa anormal, que afecta milers i milers d’usuaris del servei de metro, en una cosa absolutament normal”.

 

Avui, novament, el servei de metro s’ha vist afectat per la vaga indefinida convocada pels treballadors de metro, que tots els dilluns provoca aturada el servei en tres franges horàries distribuïdes al llarg del dia. La d’avui és la tercera jornada d’aquestes aturades. Davant aquesta nova jornada, i les greus conseqüències que té en la mobilitat dels ciutadans, el portaveu del Grup Municipal Demòcrata ha denunciat la “voluntat manifesta del govern d’Ada  Colau de convertir una cosa anormal, que afecta milers i milers de ciutadans, en una cosa absolutament normal”. Forn ha expressat la seva preocupació per la manca resposta i la lleugeresa amb què el govern està afrontant la situació i ha reclamat,  una vegada més, capacitat de negociació i una solució definitiva.

 

El portaveu ha explicat que un 25% dels usuaris del metro han deixat de fer servir aquest servei, “un 25% són unes 250.000 persones que han deixat de viatjar amb metro, són moltes persones afectades que veuen impedit el seu dret de poder-se desplaçar”.

 

El portaveu ha afegit que “ens preocupa que, un dilluns més, estiguem sense trobar solució a una situació que afecta milers i milers de ciutadans que per anar al seu lloc de treball, d’estudi, pel seu dia a dia han de patir els inconvenients d’aquestes vagues”. Forn ha lamentat també que la setmana passada ni tan sols es convoqués una reunió de mediació, entre empresa i sindicats, per avançar en les negociacions, “és una situació preocupant que no albira una solució immediata a aquest conflicte laboral”.

 

 

 

Barcelona, 15 de maig de 2017

Iniciatives presentades en el Plenari de març

Forn demana la creació d’una comissió d’estudi sobre la connectivitat del transport públic a l’Avinguda Diagonal que inclogui la línia de Bus que Colau ha descartat

El portaveu del Grup Municipal Demòcrata ho demanarà al consell Plenari del proper divendres, i, si obté els suports necessaris, serà d’obligat compliment per part del govern municipal

El Grup Municipal Demòcrata també presentarà dos precs, el primer dirigit l’alcaldessa per saber quines mesures s’han pres per garantir la paritat entre els alts càrrecs municipals i un altre sobre la nova tarifació social de les escoles bressol

El portaveu del Grup Municipal Demòcrata, Joaquim Forn, demanarà al Consell Plenari del poper divendres mitjançant una proposició, la creació d’una comissió no permanent d’estudi de les diferents solucions tècniques per aconseguir la connectivitat del transport públic a l’Avinguda Diagonal entre les places de Francesc Macià i les Glòries, i que inclogui la línia de Bus que el Govern d’Ada Colau ha descartat. El portaveu del Grup Municipal Demòcrata ho demanarà al consell Plenari del proper divendres, i, si obté els suports necessaris, serà d’obligat compliment per part del govern municipal. El Grup Municipal Demòcrata també presentarà dos precs, el primer dirigit l’alcaldessa per saber quines mesures s’han pres per garantir la partit entre els alts càrrecs municipals i un altre sobre la nova tarifació social de les escoles bressol.

“El Tramvia, i el seu projecte de connexió per la Diagonal, és un tema que ens preocupa i rellevant per Barcelona, des del punt de vista de les infraestructures, la mobilitat i les inversions”, ha afirmat Joaquim Forn avui en roda de premsa. Davant la controvèrsia que genera aquest projecte, Forn ha assenyalat que la voluntat de la proposició és “resituar la discussió en el debat tècnic”, i per això es proposa la creació d’una comissió tècnica d’estudi sobre la connexió amb transport públic per l’avinguda Diagonal. A parer del portaveu Forn, aquesta hauria de ser la manera d’actuar d’un govern responsable, “abans d’iniciar una obra de més de 200 milions un govern ha de tenir tots els informes tècnics que la justifiquen”.

“Aquesta comissió”, ha explicat Forn, “ha de servir per definir quina és la millor decisió tècnica sobre el transport per la Diagonal”, en aquest sentit ha recordat que el seu grup sempre ha defensat la línia de bus D30, una alternativa que el govern ha obviat.

Joaquim Forn ha explicat que la proposició es debatrà dins de la part decisòria de l’ordre del dia del Consell Plenari, i si obté els suports necessaris és d’obligat compliment per part del govern municipal. El portaveu s’ha mostrat convençut que assolirà el suport necessari perquè “té tot el sentit i el Consell Plenari ja s’ha manifestat a favor d’abandonar el debat polític i centrar-se en el tècnic”.

La proposició que es debatrà té el contingut següent:

“El Plenari del Consell Municipal acorda:

1. La creació d’una comissió no permanent d’estudi de les diferents solucions tècniques per aconseguir la connectivitat del transport públic a l’Avinguda Diagonal entre les places de Francesc Macià i les Glòries, d’acord amb els paràmetres següents:

1.1 Objecte de la comissió: Determinar quina és la millor solució tècnica per la connectivitat del transport públic a l’Avinguda Diagonal entre les places de Francesc Macià i les Glòries, prenent en consideració entre totes les alternatives possibles, la integració de la D30 en la Nova Xarxa de Bus totalment implantada.

Més específicament, la comissió haurà de:

a) Avaluar tots els estudis efectuats per l’Ajuntament de Barcelona i altres administracions competents, amb la finalitat de calcular el retorn social de les diverses solucions tècniques de transport públic a l’Avinguda Diagonal, així com els costos d’infrastructura, interessos que se’n derivin, tarifa tècnica, etc…

b) Avaluar “l’Estudi informatiu per a la connexió del Trambaix i el Trambesós” adjudicat per BIMSA, actualment en redacció.

c) Avaluar el “Projecte executiu de l’alternativa escollida per la implantació d’una xarxa tramviària unificada” adjudicats per BIMSA, actualment en redacció.

d) Avaluar qualsevol altre estudi, informe o document, elaborat o encarregat per l’Ajuntament de Barcelona, així com els que s’encarreguin a demanda de la Comissió o qualsevol altra entitat que, a parer dels membres de la comissió, es consideri d’interès per l’anàlisi de l’objecte de la mateixa.

1.2 Composició: la comissió d’estudi serà presidida per un regidor de l’Ajuntament escollit pel Plenari del Consell Municipal a proposta de l’Alcalde (art. 39 ROM) i estarà integrada per dos regidors de cada un dels grups municipals del Consistori.

1.3 Règim de funcionament: la comissió es reunirà cada mes amb caràcter ordinari, prendrà els acords per majoria ponderada, les seves sessions tindran caràcter públic i podrà requerir la presència de persones que consideri adients per al compliment de la seva comesa, d’acord amb criteris anàlegs als establerts a l’article 39 ter del ROM.

1.4 La comissió no permanent d’estudi s’extingirà quan existeixi un consens polític ampli sobre quina és la millor solució tècnica a la qüestió objecte d’aquesta comissió, que es tradueixi en un acord majoritari al respecte, al plenari del Consell Municipal”.

D’altra banda, el Prec dirigit a l’alcaldessa que el Grup Demòcrata defensarà en el Consell Plenari de divendres que ve tracta sobre la paritat dels alts càrrecs i eventuals del consistori i demana : “Que el Govern municipal informi sobre quines mesures ha pres per afavorir la paritat meritòria entre els alts càrrecs i eventuals de l’Ajuntament de Barcelona”.

Forn ha explicat que també es presentarà un Prec sobre la nova tarifació social de les escoles bressol. El portaveu ha assenyalat que, sota una pretesa “aparença positiva, amb la nova tarifació es provoca un greuge a les classes mitjanes”. “La nova tarifació pot acabar expulsant del sistema moltes famílies i no va en la línia de la equitat que hem defensat” i ha afegit que “l’Ajuntament té prou recursos perquè això no sigui així”. Concretament, el prec demana: “Que el govern municipal destini els recursos necessaris per fer efectiva la tarifació social en la quota de les escoles bressol municipals, sense que això suposi un increment en el preu del servei per a cap família de Barcelona, tot mantenint el preu màxim actualment fixat”.

Finalment el Grup Municipal Demòcrata presenta un Seguiment d’una proposició aprovada en el Consell Municipal de 21 de gener de 217 que acordava: “Que el govern municipal presenti, en el termini de tres mesos, un pla que contempli els recursos humans (agents de la Guàrdia Urbana i Agents Cívics) i materials necessaris, amb l’objectiu d’evitar l’increment d’incidències i queixes veïnals a l’espai públic”. Forn ha explicat que, segons dades facilitades pel mateix Ajuntament, s’han incrementat les incidències a l’espai públic, “s’acosta l’estiu, mesos en que hi ha més demanda ciutadana de Guàrdia Urbana, de serveis de neteja… i cal que l’ajuntament es prepari per garantir el compliment de les ordenances”

Barcelona, 29 de març de 2017

Exigim la retirada del projecte de connexió del Tramvia per la Diagonal

//platform.twitter.com/widgets.js

Informe de revisió de la connexió del Tramvia per la Diagonal

Informe de revisió de la connexió del Tramvia

Resum de l’informe de revisió de connexió del Tramvia per la Diagonal

Guia per a seguir l’Informe de Revisió del càlcul de rendibilitat social del projecte de connexió del Trambaix i Trambesòs per la Diagonal.

Del Dr. Daniel Albalate (professor agregat) i Albert Gragera (professor associat), del Departament d’Econometria, Estadística i Economia Aplicada de la Universitat de Barcelona. Grup de Recerca en Govern i Mercats.

Davant dels primers informes que el govern municipal ha emès sobre  la connexió del Trambaix i Trambesòs per la Diagonal el Grup Municipal Demòcrata va encarregar una revisió d’aquests a dos referents en el camp de l’economia aplicada, els professors Daniel Albalate i Albert Gragera.

Segons aquesta revisió es detecten greus defectes metodològics en els informes del govern, defectes que els allunyen de les millors pràctiques acadèmiques. Defectes que comprometen el càlcul de la rendibilitat del projecte i sobreestimen els beneficis d’aquesta infraestructura. Defectes que passem a enumerar a continuació:

 1. No considera un escenari de referència homogeni entre els diferents estudis parcials i agrega costos i beneficis que no haurien de ser agregats.
 2. L’escenari de referència que empren (Escenari 2) sobreestima els estalvis de temps al fer pitjor les alternatives del que seria raonable esperar. (pàgines 7-8-9-10-11)
 3. L’avaluació no ha tingut en compte alternatives de gestió disponibles que sense construcció de noves infraestructures augmentarien l’estalvi de temps que suposaria la connexió del tramvia. Com és el cas de l’Escenari 3 del nostre document, un escenari on només amb una millor gestió de la xarxa de busos hi hauria millor estalvi de temps sense tanta inversió.(pàgina 12-13)
 4. El principal benefici que hauria de representar la connexió del tramvia seria la de l’estalvi de temps. En aquests estudis l’estalvi es calcula en 2’50 minuts de mitjana. Però es detecten simulacions no del tot acurades, estalvis en zones que en principi no es veurien afectades pel tramvia i que en marges de temps tan petits es poden produir desviacions rellevants en les hipòtesis de partida. (pàgines 15-16-17-18)
 5. No s’ha tingut en compte el nivell de benestar dels usuaris del vehicle privat al voltant de la Diagonal i com afectaria en la congestió de la ciutat. (pàgina 31-32)
 6. No es considera l’augment d’emissions derivat dels canvis en la congestió; que encara s’agreujaria més si no es compleixen les previsions de captació d’usuaris del vehicle privat. En supòsits no gaire extrems el projecte podria deixar de ser rendible. (pàgines 31-32)
 7. Cal que els canvis o concrecions que van aportant els estudis de detall que està portant a terme l’ajuntament es traslladin a l’avaluació per calcular correctament la rendibilitat.
 8. L’estudi considera com a benefici les millores d’accessibilitat de manera separada dels estalvis de temps i l’augment del nivell de confort. Però la millora d’accessibilitat ja ha estat inclosa en el temps percebut al model de demanda de l’ATM i s’incorre en una doble comptabilització. A més, la valoració econòmica del confort resulta poc fiable i les bones pràctiques recomanen excloure’l de l’anàlisi. (pàgina 21)
 9. Els estudis no contemplen els estalvis de temps dels usuaris captats del vehicle privat. No es valora correctament els seus efectes sobre la congestió, emissions i soroll. (pàgines 29-30)

També s’han detectat que moltes de les hipòtesis es basen en supòsits força extrems que porten a una sobreestimació dels beneficis i que no semblen estar basades en les evidències consolidades.

 1. S’assumeix una tendència de creixement vegetatiu del transport públic del 1’5% en els propers 15 anys, xifres exagerades, ja que en els darrers 15 anys només ha pujat un 1’25%, en els últims 10 un 0’51%, i en els 5 últims només un escarransit 0’10%. El retorn econòmic seria molt menor amb creixements així. (pàgines 13-14-15)
 2. En la captació d’usuaris del transport privat també hi ha diversos problemes d’enfocament metodològic i pràctiques no rigorosament acadèmiques. També es troba a faltar un càlcul de l’interval de temps d’estalvi. Tots aquests càlculs incideixen directament en el retorn social i l’útil que podria ser aquesta infraestructura.(pàgines 29-30)
 3. En aquest sentit els estudis del govern municipal indiquen que hi hauria una captació del 14% del transport privat de la Diagonal. Comptes que no es fan tenint en compte l’elasticitat de la demanda, tal com es recomana. Si es fes servir aquest mètode la captació només seria del 2’8% (2200 nous usuaris) (pàgines 29-30)

Com tampoc han tingut en compte diversos costos que les millors pràctiques acadèmiques recomanen afegir.

 1. Trobem a faltar que es tinguin en compte els sobrecostos o les desviacions en els costos d’inversió. Tant en el Trambaix (un 38% de sobrecost) com en el Trambesòs (un 32%) hi van haver sobrecostos importants. Per què no es tenen en compte? Comptant tots els sobrecostos possibles i plausibles i totes les variants que no s´han tingut en compte la rendibilitat social només seria de 3’5M€ amb una TIRs de 3’3%. Clarament insuficient. (pàgines 32-33-34)
 2. No es tenen en compte els costos de planificació ni les afectacions durant les obres tant en el transport públic com en el privat. (pàgines 34-35)
 3. No compten amb les emissions dels processos de construcció de la infraestructura, producció del material mòbil i la producció d’energia necessària per al seu funcionament pre-combustió. Tenint en compte totes aquestes variants el retorn ambiental podria ser negatiu i contaminar més del que s’estalviarà en els propers anys. (pàgines 35-36-37-38)

No hi ha prou retorn social, l’estalvi de temps és insuficient pel que invertiríem, les xifres del cost de l’obra no tenen en compte els sobrecostos que sempre hi ha, el que contaminaríem no ho podríem estalviar amb el tramvia dissenyat, augmentaríem la congestió al voltant de la Diagonal. I més si tenim en compte que tenim escenaris alternatius millors, més barats i menys contaminants. Alternatives que no desviarien usuaris d’un transport públic cap a un transport privat com és el tramvia i que aniria en contra dels comptes de TMB i dels altres usuaris del transport públic. No podem donar suport a una obra política que no està fonamentada en informes tècnics fiables.

Els grans projectes de mobilitat de Barcelona s´han de basar en la responsabilitat i la feina ben feta, en si el retorn social i ambiental és positiu, en l’acord, en el millor per la ciutadania. En si no hi ha una alternativa millor. Creiem que aquest projecte de tramvia neix coix, antiquat i sense el suficient retorn social i ambiental exigible, no podem gastar tants milions d’euros en un projecte que no seria ni el més adequat ni el més indicat, especialment si hi ha alternatives viables, menys molestes i més efectives. L’última crisi ens hauria d’haver ensenyat que les obres públiques faraòniques s’han de fer amb cura i mesura, no podem tornar a errors d’anteriors mandats ja superats. No sabem a qui beneficia aquest projecte, però tenim clar que no és a la ciutadania.

Amb informes esbiaixats no es pot construir una obra de 200M€

//platform.twitter.com/widgets.js

Exigim a l’ATM i la Generalitat que actuïn per aturar la connexió del Tramvia

//platform.twitter.com/widgets.js

Cal que Colau aposti pel vehicle elèctric, de la Francina Vila

Article publicat per la regidora demòcrata Francina Vila a l’E-Notícies el 7 de març del 2017 

Diferents estudis i la voluntat expressada pel sector de l’automoció estableixen la fita del 2025 com la data en què hi haurà una eclosió de la compra i ús del vehicle elèctric privat perquè la tecnologia oferirà més autonomia i els costos de producció permetran preus més accessibles per a la majoria de la població. L’increment de la flota de vehicles elèctrics serà un guany important per a la qualitat de l’aire a la nostra ciutat i també per a la contaminació acústica, fet que hauria de suposar que el govern municipal, tan reivindicat com a progressista, hi apostés amb fermesa amb l’objectiu que Barcelona esdevingui una ciutat capdavantera en aquest àmbit; el de la promoció de la mobilitat electrificada i el foment d’un sector on la innovació i la recerca són fonamentals i que aporten valor afegit, generant llocs de treball, demanda de mà d’obra qualificada; és a dir riquesa.

I lluny de trobar en el govern municipal actual la voluntat d’afavorir l’impuls d’aquest sector estratègic, on disposem d’indústria a la ciutat i a l’àrea metropolitana, que pot beneficiar altres sectors de la cadena productiva i que millorarà la qualitat de vida dels barcelonins i barcelonines, veiem que per l’Ajuntament no és una política prioritària, que ha deixat de liderar programes que afavoreixen la implementació del vehicle elèctric i que manca interlocució amb el sector. En aquest sentit, lamentem una vegada més la pèrdua d’oportunitats a què ens aboca aquest govern i que no afavoreix que Barcelona pugui ser referent en un sector de futur i on la majoria de països capdavanters en defensa del medi ambient hi ha apostat amb fermesa.

A Catalunya es fabriquen 600.000 vehicles anuals i el 30% dels seus components. A Catalunya i, concretament, a Barcelona, tenim els dos centres d’R+D de Nissan i Seat. El Centre Tècnic Europeu de Nissan de la Zona Franca genera més de 330 llocs de treball, la majoria d’ells enginyers, i treballa amb 170 proveïdors de components, dels quals una part important són empreses catalanes. Tota aquesta activitat econòmica i de coneixement és una oportunitat que tenim com a ciutat i cal que qui és al capdavant del govern de la ciutat ho aprofiti perquè Barcelona sigui una ciutat de referència en mobilitat electrificada.

I què podria fer l’Ajuntament, entre d’altres actuacions?

Primerament, interlocutar amb el sector i no obviar-lo, com ara succeeix. En segon lloc, assessorar a les persones que apostin per tenir un vehicle elèctric de com poden instal·lar-se un carregador privat. La recàrrega en garatges privats i en comunitats de veïns amb places d’aparcament és la clau d’èxit per implantar el vehicle elèctric a la ciutat. A Barcelona hi ha 500.000 places privades. En tercer lloc, aprofitar la xarxa pública i concessionada d’aparcaments per d’instal·lar punts de recàrrega a totes les places (143.000 places). I en quart i darrer lloc, incrementar els punts de recàrrega ràpida en superfície.

Actualment, a Barcelona només un 0,27% dels vehicles són elèctrics. Si féssim els deures, el 2025 podríem arribar a un 18-25 %, és a dir, a 300.000 vehicles electrificats que suposarien un estalvi del 14% d’emissions contaminants. I enlloc d’apostar per aquestes polítiques mediambientals i de mobilitat, el govern Colau prefereix posar en marxa al Poblenou un projecte maldestre de superilla que trenca amb el principis urbanístics del Pla Cerdà i que converteix aquella zona de la ciutat en ludoteques desertes sense sentit.