Martí critica el revengisme del Govern Colau, que es centra a revisar subvencions del mandat Trias, però evita resoldre les denúncies que afecten la seva gestió

El Grup Municipal Demòcrata espera que la marxa de Joan Llinares sigui un estímul perquè l’Oficina de Transparència i Bones Pràctiques doni resposta a les denúncies sobre la inacció de l’executiu municipal davant les il·legalitats a Can Vies o els retards injustificats de mesos en donar resposta als Precs i Preguntes de l’oposició    

El regidor de Grup Municipal Demòcrata, Jordi Martí, ha criticat avui el revengisme que demostra el Govern d’Ada Colau quan decideix centrar recursos i esforços a revisar les subvencions de 2014 i 2015 del mandat de l’Alcalde Xavier Trias, però evita resoldre les denúncies i procediments oberts que afecten la seva gestió. Jordi Martí espera que la marxa de Joan Llinares de la direcció de l’Oficina de Transparència i Bones Pràctiques sigui un estímul perquè aquesta instància doni resposta a les denúncies sobre la inacció de l’executiu municipal davant les il·legalitats a Can Vies o els retards injustificats de mesos en donar resposta als Precs i Preguntes de l’oposició.

El Govern municipal, per boca del Tercer Tinent d’Alcalde, Jaume Asens, ha fet avui balanç del funcionament de l’Oficina per la Transparència i les Bones Pràctiques, en marxa a l’Ajuntament des de finals de l’any passat, tot coincidint  amb la marxa del seu responsable, el gerent de recursos Joan Llinares. El regidor Jordi Martí ha donat la benvinguda a la nova directora de l’Oficina, Sílvia Vèrnia, ha expressat els seus millors desitjos en la nova responsabilitat, i ha desitjat que el canvi “pugui servir d’estímul a l’Oficina per donar resposta als casos que estan pendent de resoldre i que com a Grup Demòcrata li hem traslladat en entendre que poden ser objecte de la seva anàlisi i establiment de responsabilitats”.

Martí ha recordat que des del passat mes de novembre l’Oficina de Transparència i Bones Pràctiques té pendent de resoldre un escrit del seu Grup municipal de CiU en que demanava que s’investigués la inacció del Govern d’Ada Colau davant les il·legalitats que se succeeixen a Can Vies, la finca de propietat municipal ocupada al Districte de Sants-Montjuïc. La petició de Jordi Martí sol·licitava també que si de la recerca s’acreditaven irregularitats, infraccions administratives o il·lícits penals s’elevés denúncia a la Fiscalia o l’òrgan competent que estableixi responsabilitats. Però set mesos després no hi ha cap resposta, ha ressaltat el regidor del Grup de CiU.

Igualment, el portaveu del Grup Municipal Demòcrata, Joaquim Forn, va registrar el passat mes d’abril un escrit dirigit també a l’Oficina en que reclamava l’obertura d’un procediment amb l’objectiu d’aclarir els retards, identificar els seus responsables, i donar resposta a totes les iniciatives que, en format de pregunta i Prec, el Govern Colau té pendent de contestar, algunes des de fa més d’un any i mig, en entendre que s’està produint indefensió per part de l’oposició.

Jordi Martí ha exposat que “el que avui hem sabut és que mentre no es donen resposta a les demandes d’anàlisi de casos que afecten la gestió del Govern Colau, l’Oficina de Transparència està dedicant bona part dels seus temps i recursos a repassar de forma aleatòria els expedients de subvencions atorgades durant els darrers anys del mandat de l’Alcalde Trias.” “Lamentem que la feina del Govern Colau estigui tant marcada per aquest ànim permanent de revengisme”, ha conclòs Jordi Martí.

Barcelona, 15 de juny de 2017

Exigim respostes

Petició de Quim Forn perquè el govern respongui

El portaveu del Grup Municipal Demòcrata registra un escrit dirigit a l’Oficina municipal de Transparència i Bones Pràctiques en que reclama l’obertura d’un procediment amb l’objectiu d’aclarir els retards, identificar els seus responsables, i donar resposta a totes les iniciatives

 

El portaveu del Grup Municipal Demòcrata, Joaquim Forn, ha denunciat que el Govern que encapçala Ada Colau té pendent de contestar 278 preguntes i 46 precs del Grup Municipal Demòcrata i n’ha exigit responsabilitats per indefensió. Joaquim Forn ha registrat un escrit dirigit a l’Oficina municipal de Transparència i Bones Pràctiques en que reclama l’obertura d’un procediment amb l’objectiu d’aclarir els retards, identificar els seus responsables, i donar resposta a totes les iniciatives.

 

A data de 4 d’abril de 2017, el Grup Municipal Demòcrata té registrades fins a 278 preguntes per a resposta per escrit pendents de contestació, i fins a 46 precs i sol·licituds que també estan pendents de tramitar. La pregunta més antiga que encara no ha estat resposta es va registrar el 23 de juny de 2015; en concret el regidor Jaume Ciurana va preguntar: “Com valora el Govern Municipal que un mes després de les eleccions locals a la ciutat de Barcelona cap representant del Govern o de les forces polítiques que el composen, s’hagi posat en contacte amb els responsables polítics anteriors per fer el traspàs en matèria de Cultura?”. Gairebé 20 mesos després, la pregunta està pendent de resposta, i el contacte per a facilitar els traspàs, també. El Govern Colau té pendent de donar resposta a 151 preguntes de l’any 2015; 75 del 2016, i 52 dels poc més de tres mesos que portem de 2017.

 

Pel que fa als Precs, el més antic i que encara està pendent de resposta és del 29 de juny de 2015. En aquella data, la regidora Mercè Homs, també presidenta del Consell de Districte de Ciutat Vella, va presentar un Prec reclamant que” davant la no ampliació d’hores extraordinàries del cos de la Guàrdia Urbana, demanem un informe detallat de la coordinació dels serveis municipals que despleguen el Pla d’Estiu 2015 al Districte de Ciutat Vella, que inclogui nombre d’efectius de cada servei, horaris i zones d’actuació, i una primera avaluació dels mesos de maig i juny”. El Govern Colau té pendents de resposta 11 Precs del 2015, 29 del 2016, i 6 del 2017.

 

En l’escrit dirigit al responsable de l’Oficina de Transparència i Bones Pràctiques de l’Ajuntament de Barcelona, Joan Llinares, Joaquim Forn denuncia una “situació d’indefensió en l’obtenció d’informació a facilitar pel consistori”. El portaveu del Grup Demòcrata assenyala que “aquesta situació és tant greu que fins i tot va motivar la presentació d’una proposició en aquest sentit davant la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció que va ser avalada unànimement per tots els grups, posant-se així de manifest el malestar de tots els grups de l’oposició que veuen dificultada enormement la seva tasca de control i fiscalització per part dels òrgans de govern municipal”.

 

Forn recorda que l’article 12 del Reglament Orgànic Municipal (ROM) estableix expressament el dret dels membres electes de l’Ajuntament a obtenir del Govern i administració municipal les dades i informacions que siguin necessàries per al desenvolupament de les seves funcions, “i que les preguntes són una mesura de control dels òrgans de govern expressament reconeguda en el ROM establint-se el termini màxim d’un mes per a la seva contestació escrita”. A més, la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú, estableix l’obligació de l’administració de donar resposta i dictar resolució expressa en tots els procediments.

 

El Grup Demòcrata deixa clar en el seu escrit a l’Oficina de Transparència que manté tot l’interès en obtenir una resposta expressa i per escrit a totes les preguntes i precs que ha formulat i, per aquest motiu, les relaciona totes en un annex al seu escrit.

 

Per tot plegat, Joaquim Forn sol·licita “que es tingui per presentat aquest escrit amb les al·legacions que s’hi contenen, per denunciades davant aquesta oficina les greus irregularitats en aquesta matèria així com sol·licitar l’obertura del procediment corresponent encaminat a l’aclariment dels fets i la identificació de responsabilitats requerint expressament a qui correspongui per a que doni compliment estricte a allò establert legalment en aquesta matèria”.

 

 

 

Barcelona, 5 d’abril de 2017