Exigim respostes

Petició de Quim Forn perquè el govern respongui

El portaveu del Grup Municipal Demòcrata registra un escrit dirigit a l’Oficina municipal de Transparència i Bones Pràctiques en que reclama l’obertura d’un procediment amb l’objectiu d’aclarir els retards, identificar els seus responsables, i donar resposta a totes les iniciatives

 

El portaveu del Grup Municipal Demòcrata, Joaquim Forn, ha denunciat que el Govern que encapçala Ada Colau té pendent de contestar 278 preguntes i 46 precs del Grup Municipal Demòcrata i n’ha exigit responsabilitats per indefensió. Joaquim Forn ha registrat un escrit dirigit a l’Oficina municipal de Transparència i Bones Pràctiques en que reclama l’obertura d’un procediment amb l’objectiu d’aclarir els retards, identificar els seus responsables, i donar resposta a totes les iniciatives.

 

A data de 4 d’abril de 2017, el Grup Municipal Demòcrata té registrades fins a 278 preguntes per a resposta per escrit pendents de contestació, i fins a 46 precs i sol·licituds que també estan pendents de tramitar. La pregunta més antiga que encara no ha estat resposta es va registrar el 23 de juny de 2015; en concret el regidor Jaume Ciurana va preguntar: “Com valora el Govern Municipal que un mes després de les eleccions locals a la ciutat de Barcelona cap representant del Govern o de les forces polítiques que el composen, s’hagi posat en contacte amb els responsables polítics anteriors per fer el traspàs en matèria de Cultura?”. Gairebé 20 mesos després, la pregunta està pendent de resposta, i el contacte per a facilitar els traspàs, també. El Govern Colau té pendent de donar resposta a 151 preguntes de l’any 2015; 75 del 2016, i 52 dels poc més de tres mesos que portem de 2017.

 

Pel que fa als Precs, el més antic i que encara està pendent de resposta és del 29 de juny de 2015. En aquella data, la regidora Mercè Homs, també presidenta del Consell de Districte de Ciutat Vella, va presentar un Prec reclamant que” davant la no ampliació d’hores extraordinàries del cos de la Guàrdia Urbana, demanem un informe detallat de la coordinació dels serveis municipals que despleguen el Pla d’Estiu 2015 al Districte de Ciutat Vella, que inclogui nombre d’efectius de cada servei, horaris i zones d’actuació, i una primera avaluació dels mesos de maig i juny”. El Govern Colau té pendents de resposta 11 Precs del 2015, 29 del 2016, i 6 del 2017.

 

En l’escrit dirigit al responsable de l’Oficina de Transparència i Bones Pràctiques de l’Ajuntament de Barcelona, Joan Llinares, Joaquim Forn denuncia una “situació d’indefensió en l’obtenció d’informació a facilitar pel consistori”. El portaveu del Grup Demòcrata assenyala que “aquesta situació és tant greu que fins i tot va motivar la presentació d’una proposició en aquest sentit davant la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció que va ser avalada unànimement per tots els grups, posant-se així de manifest el malestar de tots els grups de l’oposició que veuen dificultada enormement la seva tasca de control i fiscalització per part dels òrgans de govern municipal”.

 

Forn recorda que l’article 12 del Reglament Orgànic Municipal (ROM) estableix expressament el dret dels membres electes de l’Ajuntament a obtenir del Govern i administració municipal les dades i informacions que siguin necessàries per al desenvolupament de les seves funcions, “i que les preguntes són una mesura de control dels òrgans de govern expressament reconeguda en el ROM establint-se el termini màxim d’un mes per a la seva contestació escrita”. A més, la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú, estableix l’obligació de l’administració de donar resposta i dictar resolució expressa en tots els procediments.

 

El Grup Demòcrata deixa clar en el seu escrit a l’Oficina de Transparència que manté tot l’interès en obtenir una resposta expressa i per escrit a totes les preguntes i precs que ha formulat i, per aquest motiu, les relaciona totes en un annex al seu escrit.

 

Per tot plegat, Joaquim Forn sol·licita “que es tingui per presentat aquest escrit amb les al·legacions que s’hi contenen, per denunciades davant aquesta oficina les greus irregularitats en aquesta matèria així com sol·licitar l’obertura del procediment corresponent encaminat a l’aclariment dels fets i la identificació de responsabilitats requerint expressament a qui correspongui per a que doni compliment estricte a allò establert legalment en aquesta matèria”.

 

 

 

Barcelona, 5 d’abril de 2017

Pregunta a l’alcaldessa 25-11-2016

Quin és el del capteniment de l’Alcaldessa respecte les declaracions del Segon Tinent d’Alcalde Jaume Collboni en les que afirma que cal obrir una nova etapa de geometria variable i buscar acords amb CiU i C’s per no dependre de grups que ell considera “minoritaris i radicals”

Pregunta feta per Xavier Trias a l’alcaldessa en el Consell Plenari del 25-11-2016

Alcaldessa, volem saber la seva opinió sobre les declaracions del segon Tinent d’Alcalde que va afirmar que:

“Segurament no hem de dependre tant de grups minoritaris i radicals ni d’aquells que volen subordinar la ciutat a altres interessos”.

En el passat mandat jo mateix, com a Alcalde, vaig defensar i portar a la pràctica la necessitat d’aplicar la geometria variable: vaig aprovar el PAM l’any 2012 amb el PSC i ERC, els pressupostos del 2012 amb el PPC i l’any 2015 vam aprovar els pressupostos amb acords amb PSC i ERC.

Enteníem que és obligació d’un governant generar espais de diàleg i d’entesa per poder complir el màxim objectiu que té un Alcalde, tirar endavant la ciutat.

La meva mà va estar estesa a acords amb tots els grups i de fet amb quasi tots vaig poder pactar temes prou rellevants com per exemple el PAM o els pressupostos. Bé, tots no, menys amb icv-euia que no volien mai asseure’s ni a parlar.

Però mai com a Alcalde, ni cap membre del meu govern, vam faltar al respecte a cap grup, ni tan sols amb aquells que no volien ni seure a escoltar, teníem i tenim el màxim respecte per totes les forces polítiques. Tots els membres electes que seiem en aquest saló estem aquí perquè així ho han decidit els ciutadans.

Sobta molt que vostè surti en roda de premsa el dia 16 de novembre, apel·lant a que les forces polítiques de l’oposició siguin responsables respecte el pressupost i dient que alguns partits li diuen una cosa en privat i altre en públic, i quan una periodista li pregunta sobre les declaracions del Sr. Collboni vostè digui que comparteix l’anàlisi, però tot seguit digui que amb qui es sent més còmoda i amb qui vol arribar a acords és amb els partits d’esquerres, justament aquests partits que dóna entendre ja li sembla bé que se’ls hi falti el respecte.

Per tant jo ara li pregunto Alcaldessa i li prego que respongui clarament:

Quin és el del capteniment de l’Alcaldessa respecte les declaracions del Segon Tinent d’Alcalde Jaume Collboni en les que afirma que cal obrir una nova etapa de geometria variable i buscar acords amb CiU i C’s per no dependre de grups que ell considera “minoritaris i radicals”

I especialment què pensa sobre dels termes “minoritaris i radicals”.