Forn proposa al Ple municipal censurar l’acció dels 2 anys del Govern Colau perquè ha creat problemes on no n’hi havia i per empetitir Barcelona

El portaveu del Grup Municipal Demòcrata defensarà una Proposició que reclama a l’executiu un canvi de rumb per recuperar el diàleg i el consens, garantir la convivència als carrers, impulsar el progrés econòmic, respectar els acords majoritaris  i abandonar la paràlisi i la propaganda

 

Al Consell Plenari de divendres el Grup Municipal Demòcrata presentarà també dos Precs: el primer demana al primer tinent d’alcalde crear una oficina especial per ajudar els ciutadans a recuperar la plusvàlua abonada per vendes de pisos sense guanys, i un altre sobre promoció d’habitatge social

 

El portaveu del Grup Municipal Demòcrata, Joaquim Forn, demanarà al Consell Plenari del proper divendres, mitjançant una proposició, que es censuri l’acció política dels dos anys del Govern d’Ada Colau perquè ha reat problemes on no n’hi havia i per la seva manifesta voluntat d’empetitir la ciutat de Barcelona. Joaquim Forn, que ha ofert una roda de premsa per presentar les iniciatives que el seu grup defensarà al Consell plenari de divendres que ve, defensarà una Proposició que reclama a l’executiu un canvi de rumb per recuperar el diàleg i el consens, garantir la convivència als carrers, impulsar el progrés econòmic, respectar els acords majoritaris  i abandonar la paràlisi i la propaganda que el caracteritzen.

 

Joaquim Forn ha explicat que coincidint amb la commemoració aquesta setmana dels dos anys de la celebració de les eleccions de maig de 2015, el Grup Demòcrata ha impulsat diferent iniciatives de balanç dels 24 mesos de mandat municipal, i per aquest motiu, “al Ple de divendres presentarem una reprovació formal al govern Colau”. “El balanç que fem d’aquests dos anys és negatiu. Suspenem la seva acció per diversos motius. Primer perquè moltes de les promeses que portaven per bandera durant la campanya electoral no les han complert; per exemple, continuen els desnonaments, fins a 7 diaris, quan Colau venia a aturar-los ja que era qüestió de voluntat política, però inclús amb més recursos i eines legislatives per aturar-los, no ho ha fet. També venien a millorar les desigualtats, però paradoxalment hi ha més gent dormint al carrer que mai. Criminalitzaven el preu del lloguer, i ara el preu ha augmentat també més que mai….”, ha dit Forn.

 

A parer del portaveu del Grup Demòcrata, “Colau va cometre l’error de prometre coses que després ha estat incapaç de complir. La seva acció perjudica als ciutadans. Ha quedat clar que estar al darrere de la pancarta és fàcil, però gestionar el dia a dia no ho és”. “El govern Colau ha creat problemàtiques que abans no existien, com és el cas de l’aturada de les obres de Glòries, del nyap de la Superilla al Poblenou, o les vagues de metro reiterades”, ha dit Forn, que s’ha preguntat “quin model de ciutat tenen?, de moment només sabem de la seva obsessió pel decreixement i per empetitir Barcelona”.

 

La proposició que el Grup Demòcrata se sotmetrà a votació acorda que :

 

“El Plenari del Consell Municipal censura l’acció del govern municipal i demana un canvi de rumb en la seva política per tal de:

 

  1. Governar des del diàleg i la cerca activa del consens amb els grups de l’oposició i el conjunt d’agents socials de la ciutat.

 

  1. Governar des d’un ferm compromís en la defensa del civisme i la convivència a l’espai públic de la ciutat.

 

  1. Governar entenent el progrés econòmic com a garantia del progrés social, de la generació d’oportunitats per tothom i de la redistribució de la riquesa.

 

  1. Governar des del respecte i el compliment dels acords presos per la majoria dels representants de la ciutadania al Consell Plenari, les seves Comissions Informatives i els Consells Plenaris de Districte, entenent que la participació ciutadana té en els òrgans de control i impuls del govern el seu primer i màxim exponent.

 

  1. Governar des de la proposta i no des de la paràlisi i la propaganda, a l’hora de donar resposta al conjunt de reptes que la ciutat ha d’afrontar en l’actualitat i els que es plantegin en el que queda de mandat municipal.”

 

Joaquim Forn ha explicat que la portaveu adjunta del grup, Sònia Recasens, formularà un Prec, dirigit al tinent d’alcalde, Gerardo Pisarello (que de nou en absència d’Ada Colau presidirà el Consell Plenari), que reclama que “segons allò establert en la Sentència del Tribunal Constitucional nº26/2017 de data 16 de febrer de 2017, que fa referència al pagament de la plusvàlua quan no hi ha guany per part del venedor, a banda dels punts d’atenció que avui dia ja existeixen a l’Institut Municipal d’Hisenda, s’habiliti de manera immediata, conjuntament amb l’Oficina d’Atenció al Consumidor (OMIC), a les Oficines d’Atenció al Ciutadà (OAC) de la ciutat de Barcelona un espai destinat a:

  • Rebre assessorament sobre l’IIVTNU (plusvàlua) i com afecten a la ciutadania les conseqüències de la sentència nº26/2017 de data 16 de febrer de 2017.
  • Articular mecanismes per a que la ciutadania pugui sol·licitar en la pròpia OAC la devolució dels imports liquidats, que variarà dependent del procediment emprat per al seu pagament, ja sigui per autoliquidació o bé liquidació posterior a notificació de l’Ajuntament i que en cada cas implica un termini temporal per poder fer-ho.”

 

De la seva banda, el regidor Jordi Martí presentarà un altre Prec que reclama: “Que el govern ampliï l’abast del Programa de Cessió d’Habitatges que actualment està duent a terme la Fundació Privada Hàbitat3 Tercer Sector Social, dotant-lo de la dotació econòmica suficient per ampliar l’actual borsa d’habitatges d’acord amb la capacitat  de gestió de la Fundació”. Forn ha recordat que durant el mandat de l’Alcalde Xavier Trias, l’Ajuntament va aportar 6M€, “i això va permetre a la Fundació Habitat3 ajudar a centenars de persones a aconseguir un habitatge digne”.

 

Finalment, el Grup Demòcrata presentarà un seguiment de la proposició aprovada al Plenari del mes de gener passat que feia referència a la constitució d’una Comissió d’estudi de la connexió amb transport públic per l’avinguda  Diagonal, per mirar de trobar la solució més sostenible econòmicament i per el medi ambient. “Probablement sense haver presentat aquesta iniciativa de seguiment, el Govern no hagués portat al Ple de divendres finalment l’acord per constituir la Comissió. Però també volem advertir en el debat que encara que aconseguissin l’acord per fer el tramvia, les obres trigaran molts anys; per això denunciem que el Govern Colau hagi decidit eliminar la Línia D30 de bus que havia de transcórrer per la Diagonal; ho han fet per raons ideològiques que no tenen res a veure amb la mobilitat de Barcelona”. Sobre el nou estudi de mobilitat que el Govern municipal ha presentat aquesta setmana en relació a les afectacions del tramvia en la mobilitat de la Diagonal i els seus entorns, Joaquim Forn ha explicat que “els estudis presentats pel govern Colau es basen en unes dades i premisses que ja hem demostrat que són esbiaixades, per tant no tenen rigor tècnic. Però també hem de dir que estudiarem i analitzarem aquestes estudis i donarem la nostra resposta amb rigor i des de la tècnica”.

 

 

 

Barcelona, 24 de maig de 2017

El Grup Municipal Demòcrata denuncia que la contractació del Govern Colau ni és transparent, ni promou la concurrència ni afavoreix les PIME

Sònia Recasens ressalta que només 281 contractes d’un total de 5.672 de l’exercici de 2016 es van adjudicar per concurs o procediment obert i es pregunta “on són les grans proclames per garantir la transparència, igualtat d’accés i lliure concurrència del programa de Barcelona en Comú?”  

 

El Grup Municipal Demòcrata ha denunciat que la contractació del Govern que encapçala Ada Colau ni és transparent, ni promou la concurrència ni afavoreix les petites i mitjanes empreses. La portaveu adjunta del Grup i la seva regidora d’Economia, Sònia Recasens, ha ressaltat que només 281 contractes d’un total de 5.672 de l’exercici pressupostari de 2016 es van adjudicar l’any passat per concurs o procediment obert, i s’ha preguntat “on són les grans proclames per garantir la transparència, igualtat d’accés i lliure concurrència del programa de Barcelona en Comú?”.

 

El Grup Municipal Demòcrata ha iniciat la feina de revisió del Compte General de l’Ajuntament i les seves empreses i instituts corresponent a l’exercici pressupostari de 2016. Un exercici que la portaveu adjunta del Grup, Sònia Recasens, ha recordat es va tancar amb gairebé 100 milions d’euros de superàvit.  “El Govern d’Ada Colau ha fet, en concret, 97,5 milions d’euros de superàvit, 97,5 milions que es deixaran de gastar en serveis a les persones, en despesa social; uns diners que, a més, es quedaran al calaix perquè els necessitaran per compensar els problemes que tenen de tresoreria”, ha dit Recasens.

 

La regidora del Grup Demòcrata ha indicat que en els poc dies que portem revisant els comptes, “ja comencem a veure la realitat del Govern Colau i quines han estat de veritat les seves prioritats polítiques”. “Hi ha algunes xifres i dades que canten, i posen de manifest incoherències i la permanent contradicció entre el que es predica, en el que posen al tuits i a les notes de premsa, i la realitat del dia a dia i de tot el que van arribar a prometre”, ha dit Recasens. “La contractació del Govern Colau ni és transparent, ni promou la concurrència ni afavoreix les petites i mitjanes empreses”, ha dit la portaveu adjunta del Grup Demòcrata.

 

La regidora del Grup Demòcrata ha recordat que fa només un any, el tinent d’Alcaldia, Gerardo Pisarello, “en un exercici més pròxim al cinisme que no pas a l’exercici responsable de les seves competències”, assegurava al mitjans de comunicació en presentar el Compte General corresponent a 2015 que el seu Govern es comprometia a “limitar” l’adjudicació directa de contractes públics i, més en concret, va assegurar que expressament “renunciarien” a realitzar contractacions pel procediment negociat sense publicitat. Més en concret, fa un any en Pisarello va comprometre’s a que un mateix proveïdor no podria acumular més de 200.000€ anuals en contractes menors d’obres sense concurrència pública, i 100.000€ en altres modalitats de contracte; també va criticar que el 80% de la contractació pública recaigués en només 60 empreses; i va assegurar que no es podria tornar a fer cap contractació de serveis per un valor superior a 100.000€.

 

Doncs bé, segons les dades que ha recopilat el Grup Demòcrata revisant els comptes municipal, en la relació de contractes concedits a l’exercici de 2016, més de 110 proveïdors de l’Ajuntament de Barcelona (tant d’obres com de serveis) superen aquests límits que es va marcar l’any passat el Govern municipal. Igualment, l’any passat, el 73% de la contractació de l’Ajuntament de Barcelona recau en només 60 empreses. I més de 80 proveïdors de serveis de l’Ajuntament de Barcelona han obtingut una contractació de més de 100.000€ en paquets de contractes menors. En concret, hi ha una empresa que ha obtingut adjudicacions de contractes menors per quasi 950.000 euros, cosa que reprovava Gerardo Pisarello fa només 12 mesos.

 

A tall de resum general, el 95% dels contractes adjudicats per l’Ajuntament de Barcelona durant l’exercici 2016 s’han fet a dit, és a dir, per adjudicació directa. Així, nomes 281 contractes, del total de 5.672 contractes assignats per l’Ajuntament de Barcelona durant l’any 2016, un escàs 5%, s’han sotmès a un concurs obert, és a dir, a partir dels principis d’igualtat i concurrència.

 

Amb aquestes dades, Sònia Recasens s’ha preguntat “on són les grans proclames per garantir la transparència, igualtat d’accés i lliure concurrència del programa de Barcelona en Comú?”. “Estem davant una nova demostració que les paraules són molt boniques; però que la realitat és concloent: en el Govern de Colau tot és façana, impostura, i una gestió nefasta que perjudica el dia de la ciutat”.

 

 

Barcelona, 22 de maig de 2017

Joaquim Forn critica la manca d’autocrítica del govern d’Ada Colau, que posa els interessos de partit sobre els de la ciutadania

 

 

Joaquim Forn critica la manca d’autocrítica del govern d’Ada Colau, que posa els interessos de partit sobre els de la ciutadania

 

El portaveu del Grup Municipal Demòcrata considera que la voluntat de l’executiu municipal “d’empetitir i de no respondre als òrgans de participació és absolutament impresentable”

 

Joaquim Forn critica la manca d’autocrítica del govern d’Ada Colau, que posa els interessos de partit sobre els de la ciutadania. El portaveu del Grup Municipal Demòcrata considera que la voluntat de l’executiu municipal “d’empetitir i de no respondre als òrgans de participació és absolutament impresentable”.

 

Aquest matí ha tingut lloc una reunió extraordinària de la junta de portaveus dels grups municipals. La convocatòria té lloc després que aquesta mateixa setmana no s’hagin celebrat dues comissions de plenari, en les que els grups de l’oposició  van decidir no participar per expressar el seu rebuig al constant menysteniment del govern i, especialment, del seu alcalde accidental, Gerardo Pisarello, que va preferir assistir a Madrid a un acte de partit que participar d’aquesta reunió mensual, on es decideixen temes molt importants per la ciutat.

 

En acabar la reunió, i en declaracions als mitjans de comunicació, el portaveu del Grup Municipal Demòcrata ha expressat, una vegada més, la seva sorpresa per la “prepotència com el govern ha tractat la qüestió: ho tracten com si fos un problema jurídic, però és  un problema polític, del tracte que rep l’oposició, i també els propis ciutadans, quan no es tenen en consideració ni els òrgans de participació ni de debat com son una comissió de plenari”.

 

Forn ha criticat que el govern sigui incapaç de fer autocrítica i ha lamentat que, un cop més, hagin prevalgut els interessos de partit sobre els interessos de la ciutadania. Joaquim Forn s’ha mostrat ferm en la defensa dels òrgans de participació, on els grups polítics es poden expressar i on s’han de prendre decisions importants per la ciutat; i ha destacat també que “cal que el govern hi participi, des del punt de vista de la seva presència però també de qualitat democràtica, que moltes vegades trobem a faltar”. A parer del portaveu la voluntat de l’executiu municipal “d’empetitir i de no respondre als òrgans de participació és absolutament impresentable”.

 

 

 

 

Barcelona, 19 maig de 2017

Exigim que Pisarello atengui les seves obligacions!

//platform.twitter.com/widgets.js

//platform.twitter.com/widgets.js

//platform.twitter.com/widgets.js

Es manté el menyspreu del Govern Colau cap als òrgans decisoris

 

 

Diem prou a les formes del Govern Colau!

 

 

Simplement, governar bé i per a tothom. De Jordi Martí.

Estem a les portes de l’equador del mandat municipal del govern dels comuns i del PSC. Dos anys són un període de temps més que suficient per valorar l’estil, el programa, la cohesió interna i els resultats del govern municipal de Barcelona i l’empremta que li ha donat Ada Colau a l’Ajuntament de la capital el país.

Sens dubte seria temerari afirmar que el govern del comuns i del PSC ho ha fet tot malament. Són desenes les decisions que es prenen cada dia a un Ajuntament com el de Barcelona, i moltes d’elles tenen a veure amb fets i realitats que vénen d’anteriors mandats municipals. O simplement, tenen un origen tècnic que cal atribuir a l’estructura gerencial o funcionarial de l’Ajuntament i, per tant, tenen un accent polític o ideològic imperceptible. I si algú ens pregunta per una decisió de govern encertada, no dubtarem a acceptar que el Pla pel Dret a l’Habitatge 2016-2025 pot ser una bona eina per donar resposta a les necessitats d’accés a una vivenda digna i assequible, com a un dels principals problemes de present i reptes de futur que entre tots hem d’abordar. Per cert, un pla al que vam donar suport des del Grup Municipal Demòcrata després d’introduir-hi millores substancials.

Però els encerts del govern d’Ada Colau no van gaire més enllà. I contràriament, s’acumulen els errors, gaire bé a diari. Però com que els mitjans de comunicació, en termes generals, han dimitit de la seva funció fiscalitzadora del govern municipal, es fa doblement necessari posar de relleu el baix perfil del govern, les seves errades, les seves absències, i molt especialment el seu mal estil de govern. Un govern que actua sectàriament; promocionant els seus adeptes i simpatitzants, maltractant els adversaris i discriminant els que no pensen com ells. Barcelona té un govern que barreja incompetència, sectarisme, nepotisme i actituds totalitàries, impròpies d’una capital avançada, culta i europea com Barcelona, que vol ser capital d’un estat lliure i just.

Des del primer moment, però cada vegada amb més intensitat, el govern dels comuns es dedica a generar polèmiques innecessàries. I també massa sovint és un govern que posa la llavor de conflictes que acaben protagonitzant col.lectius alternatius, anti sistema i violents. En pocs dies hem vist com l’Ajuntament de Barcelona col.labora en la invitació a la ciutat d’una terrorista palestina, criminalitza el turisme i promou la turismofòbia, no condemna amb contundència els atacs a hotels i altres propietats privades, es veu forçat a retirar una campanya de foment de la lectura encarregada a l’agència de publicitat que va portar la campanya electoral al Tinent d’Alcalde Collboni, subvenciona matusserament entitats-franquícia de Barcelona en Comú, com el recentment creat Sindicat de llogaters, posa en perill la solvència econòmica de l’Ajuntament amb moratòries de llicències que acaben provocant la presentació de demandes judicials com la recentment anunciada pel Gremi d’Hotels, etc. En dos anys Barcelona s’ha convertit en la meca dels manters, el paradís dels okupes i el primer destí per als usuaris internacionals de clubs cannàbics.

El Govern Colau incapaç d’aturar la vaga de metro!

 

Forn denuncia que BComú fa xantatge als pares d’una escola pública i els ofereix diners per a remodelar els patis a canvi d’afiliar-se al partit

El Grup Municipal Demòcrata adverteix que el Govern Colau barreja de manera conscient les obligacions i competències de l’Ajuntament amb l’acció de partit amb l’objectiu de manipular els ciutadans 

 El Portaveu del Grup Municipal Demòcrata, Joaquim Forn, ha denunciat avui que Barcelona en Comú fa xantatge als pares i mares d’una escola pública de la ciutat i els ofereix diners per a remodelar els patis a canvi d’afiliar-se al partit. Joaquim Forn  ha advertit que el Govern que encapçala Ada Colau barreja de manera conscient les obligacions i competències de l’Ajuntament amb l’acció de partit amb l’objectiu de manipular els ciutadans.

Barcelona en Comú ha posat en marxa un programa per finançar projectes d’entitats i d’iniciativa ciutadana anomenat “Filadora”, que es configura econòmicament a partir de part dels sous dels seus càrrecs públics que han cobrat de l’Ajuntament els anys 2015 i 2016, i que s’està descobrint com un exercici de manipulació vergonyant. Aquesta setmana la formació que lidera l’alcaldessa Ada Colau ha preseleccionat fins a 69 projectes, que ara sotmeten a votació entre totes les persones que estan registrats en la seva plataforma per escollir finalment les que tinguin més suport. Només poden votar els membres registrats a Barcelona en Comú.

Un dels projectes preseleccionats és la remodelació dels patis de l’escola pública Pau Casals, del districte de Gràcia, que amb el nom de “L’hora del pati”, impulsa l’Ampa del centre amb el suport de la direcció. Aquesta setmana, l’Ampa ha enviat un correu a tots els pares i mares de Pau Casals comunicant-los que el projecte ha estat preseleccionat, “però que ara necessiten vots”, i animen a entrar en la web de Barcelona en Comú i faciliten l’enllaç per poder informar-se i aconseguir més vots. Amb només un parell de ‘clicks’ queda clar que per poder votar a favor del projecte cal registrar-se com a membre de Barcelona en Comú.

A parer de Joaquim Forn, “estem davant d’un clar xantatge del partit que governa Barcelona cap a uns pares i mares d’un centre públic, a qui els promet diners per a una remodelació de la seva escola que en realitat és competència i responsabilitat del propi Ajuntament fer-la”. “El missatge és clar i molt perillós: si et fas del partit, si t’inscrius a Barcelona en Comú, pots aconseguir la millora a la teva escola”, ha dit Forn, que ha afegit que “aquesta confusió entre Govern i partit ja només es dóna en règims totalitaris i antidemocràtics, com Corea del Nord, Cuba o Iran”.

“Fixeu-vos en la perversió del sistema que implica aquest invent de Colau i Barcelona en Comú de la ‘Filadora’: els ciutadans amb els seus impostos paguen el sou del seus regidors de Govern i càrrecs de confiança a l’Ajuntament; i aquests dediquen una part dels diners a finançar projectes que correspondria pagar al mateix Ajuntament; els diners surten del mateix lloc, però pel mig hi ha el partit, que fa d’intermediari i aconseguidor, i t’obliga a registrar-te al grup. És esfereïdor!”.

Cal recordar que la competència en el manteniment i remodelació de les escoles a Barcelona és de l’Ajuntament, a través del Consorci Municipal d’Educació. Durant el mandat de l’Alcalde Xavier Trias, l’Ajuntament va invertir 193,3 milions d’euros en manteniment, reforma i construcció de centres educatius públics a la capital catalana. El pressupost municipal per aquest 2017 recull la transferència de 69.600.900,94 milions de l’Ajuntament al Consorci. “Si els patis de l’escola Pau Casals necessiten remodelació i reformes, com així ho creu Barcelona en Comú, el s’espera de polítics responsables i que exerceixen les seves competències amb lleialtat és que l’incloguin en les partides de remodelacions d’enguany del Consorci, i no pas utilitzin processos que es fonamenten en el clientelisme i l’extorsió”, ha dit Joaquim Forn.