Consell Plenari del districte de Ciutat Vella del 16 de març del 2017

En aquest Consell Plenari del Districte de Ciutat vella hem demanat explicacions al Govern del Districte sobre la instal·lació dels carros de la compra al Fossar de les Moreres i perquè no es va impedir des del Districte i hem fet un prec per a què el govern de Districte es comprometi a mantenir l’escultura “Carmela”, de l’escultor Jaume Plensa, al seu emplaçament actual davant el Palau de la Música.