Parlem d’un Codi de Conducta que permet contractacions a dit i especialment de les parelles dels regidors?