El Grup Demòcrata demana impulsar el Parc Mixt dels Tres Turons de manera consensuada i, en la mesura del possible, el manteniment del veïnat

DCrt83wXkAEg-w-.jpg

Joaquim Forn presenta les iniciatives que el seu grup defensarà a les comissions de plenari, on demanarà al Govern Colau, entre d’altres,  impulsar de nou el programa “Esport inclou”, un informe sobre l’impacte comercial de la venta online a la ciutat; i que s’encarregui un estudi que valori el rescat dels tanatoris municipals

 

El Grup Municipal Demòcrata demana demana impulsar el Parc Mixt dels Tres Turons de manera consensuada i, en la mesura del possible, el manteniment del veïnat. Joaquim Forn presenta les iniciatives que el seu grup defensarà a les comissions de plenari, on demanarà al Govern Colau, entre d’altres,  impulsar de nou el programa “Esport inclou”, un informe sobre l’impacte comercial de la venta online a la ciutat; i que s’encarregui un estudi que valori el rescat dels tanatoris municipals.

 

Forn ha ofert una roda de premsa per presentar les iniciatives que el seu grup defensarà a les Comissions de Plenari que s’han de celebrar aquesta setmana, que ha iniciat amb un record per l’atemptat d’Hipercor, del que avui es compleixen 30 anys i que va colpir la societat catalana i barcelonina.

 

Joaquim Forn ha explicat que el seu grup presentarà a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports una proposició que insta el govern municipal a “impulsar de nou el programa “Esport inclou”, que té l’objectiu de potenciar la pràctica esportiva per a les persones amb discapacitat física, intel·lectual, auditiva, visual i/o amb trastorn mental que viuen a la ciutat de Barcelona i convocar en termini d’un mes la Taula de Coordinació del programa i que es presenti un pla d’execució del mateix que detalli els recursos que es destinaran”. Com ha explicat Forn, aquest programa, impulsat en el passat mandat amb grans resultats, “ha quedat sense recursos i volem que el govern li destini pressupost”.

 

També es presentarà un Prec per tal que el Govern presenti, en el termini de dos mesos, una planificació que reculli on i quan pensa instal·lar desfibril·ladors en aquest mandat, per tal de seguir treballant per assolir la total cobertura d’equipaments públics amb aquests dispositius, tal i com estableix el projecte Barcelona, ciutat cardioprotegida. ”Una ràpida actuació pot salvar vides”, ha afirmat Forn.

 

I una pregunta per conèixer l’actuació del govern davant la venda del Palau Moxó. “En quina data i per part de qui es va rebutjar la possibilitat d’adquirir el Palau Moxó ? Era coneixedor l’ICUB d’aquest oferiment? Es va concedir algun tipus de permís per fer la mudança  per part del Districte? S’establí algun control per part del Districte, la Guàrdia Urbana o l’ICUB dels béns mobles que foren retirats?”. “Barcelona i el seu govern haurien de ser els primers interessats en protegir el seu patrimoni, però no veiem aquest interès”, ha denunciat Forn.

 

 

A la Comissió d’Economia i Hisenda, i davant l’actualització dels valors cadastrals de la ciutat de Barcelona i que arran d’aquesta actualització uns milers de comerços passaran d’ús industrial a ús comercial, fet que els suposarà un increment molt important de el rebut de l’IBI; el grup demòcrata preguntarà: “Quants immobles quedaran afectats per aquest canvi d’ús industrial a ús comercial? Quins són i on estan situats aquests immobles? Quin increment del valor cadastral tindran aquests immobles? Quin és l’augment que es produirà en el rebut de l’IBI d’aquests immobles? Preguem que se’ns faciliti resposta per escrit durant el transcurs de la Comissió”.

 

També es presentarà una pregunta sobre la taxa que grava els costos de detecció i inspecció dels pisos buits; i que textualment demana: “Des de l’inici de l’aprovació de la taxa que grava els costos de detecció i inspecció dels pisos buits quantes inspeccions s’han realitzat fins a dia d’avui? Quants habitatges buits susceptibles de ser gravats per la taxa s’han detectat? Quants expedients s’han tramitat (desglossant entre expedients incoats i requeriment obert)? Quants d’aquests expedients incoats han estat a grans tenidors i quants a particulars? i quant s’ha recaptat fins a dia d’avui per aquesta taxa? Preguem que se’ns faciliti resposta per escrit durant el transcurs de la Comissió”.

 

I una proposició que acorda: “Que en el termini de 3 mesos el Govern municipal presenti un informe sobre l’impacte comercial de la venta ‘on line’ a la ciutat de Barcelona tot presentant un Pla per fomentar la competitivitat del comerç urbà de proximitat amb format tradicional”.

 

A la Comissió de Presidència, el Grup Demòcrata recupera una proposició que no es va poder debatre a la darrera Comissió per absència del primer tinent d’alcalde i acorda: “Que s’elabori un estudi independent que valori el cost i els possibles avantatges econòmics del rescat d’un o més tanatoris de titularitat municipal, en el que s’incloguin els costos indemnitzatoris de l’operació, la posició de sortida en que el rescat situaria d’inici un nou operador públic, l’efectivitat de la mesura de cara al trencament de l’oligopoli existent i el foment de la competència, i la situació laboral en que quedarien els treballadors de les possibles concessions objecte del rescat. I que l’esmentat estudi es posi en coneixement dels grups municipals de forma oberta i transparent per a la seva oportuna valoració”. “Volem conèixer totes les possibilitats bans de prendre cap decisió”, ha dit Forn.

 

En aquesta mateixa comissió, Forn preguntarà al govern per la previsió de convocatòria de noves places de GUB fins a final de mandat? . “És un tema que ens preocupa, cal augmentar els recursos humans de la GUB”, ha dit Forn, que ha criticat que el govern Colau “no ha fet cap proposta d’augmentar la plantilla d’aquest cos i que no s’han cobert les places de reposició”.

 

Finalment a la Comissió Ecologia, Urbanisme i Mobilitat el Grup Municipal Demòcrata presentarà la següent proposició: “Que el govern aturi immediatament les actuacions de desenvolupament de les previsions que preveu el document de MPGM d’abril de 2010, que comportin desallotjament de veïns fins que hi hagi un model definit i alternatiu de Parc que possibiliti l’execució del mateix a la vegada que preservi, de forma consensuada, i en la mesura del possible, el manteniment del veïnat”.  “En el darrer mandat es va avançar en la creació d’un parc mixt però ara el govern es tira enrere i no entenen per què”, ha dit Forn.

 

 

Barcelona, 19 de juny de 2017

Recasens reclama al Govern de Barcelona en Comú i el PSC un compromís per evitar que l’augment del cadastre afecti amb desmesura les classes mitjanes de Barcelona

El Grup Municipal Demòcrata alerta que el fort increment del cadastre que ha acceptat Colau farà pujar encara més els lloguers de pisos

 

La portaveu adjunta del Grup Demòcrata reclama mesures fiscals alternatives per evitar l’impacte en l’IBI i la plusvàlua de l’increment en més d’un 23% del valor cadastral dels habitatges, ja que la revisió a la baixa només afectarà propietaris d’aparcaments, indústria

 

El Grup Municipal Demòcrata ha alertat avui que el fort increment del cadastre que ha acceptat l’alcaldessa Ada Colau farà pujar encara més els lloguers de pisos a Barcelona. La portaveu adjunta del Grup, Sònia Recasens, ha reclamat al Govern d’Ada Colau un compromís ferm per evitar que el fort augment del cadastre afecti amb desmesura les classes mitjanes de la capital catalana. Recasens ha reclamat mesures fiscals alternatives per evitar l’impacte en l’IBI i la plusvàlua de l’increment en més d’un 23% del valor cadastral dels habitatges, ja que la revisió a la baixa només afectarà a propietaris d’aparcaments i la indústria.

 

El Govern municipal ha fet públic avui la nova Ponència de Valors Cadastrals de la ciutat de Barcelona fruit de la revisió sol•licitada per l’Ajuntament per substituir els vigents des de l’any 2002. El resultat ha estat un fort increment del valor cadastral de les propietats immobiliàries, d’una mitjana global del 19 %, però que en el cas dels immobles d’ús residencial, els habitatges, que són els més nombrosos a la ciutat (més de 675.000), els impactarà un augment mitjà del 23%. També l’ús cultural tindrà un fort increment dels valors cadastrals d’un 33%; els usos comercials en un 17% i les oficines en un 5%. Per contra, disminueix el valor mitjà dels aparcaments en un 10% i l’industrial en un 36%.

 

Avui en un nou exercici preocupant de manca de transparència i voluntat manifesta de tergiversar la realitat, el Govern municipal no ha mostrat l’autèntic mapa que havia de fer públic, que és l’impacte real dels nous valors cadastrals a la ciutat i que són la base de molts impostos. Avui el Govern s’ha volgut centrar en la mesura que de forma aïllada, sense consens i de forma puntual ha pres, que és la congelació dels rebuts de l’IBI per l’any 2018 i només pels habitatges amb un valor inferior als 300.000 euros. Ens preocupa i molt què passarà amb les activitats econòmiques, les oficines, els comerços, més enllà del rebut de l’any en que els nous valors entraran en vigor. Com pensa el Govern atenuar l’increment del 19% dels valors durant els anys de vigència de la nova ponència? Pensen mantenir els topalls, avui situats al 10% i al 20% pels usos que no són l’habitatge? Pensen modificar a l’alça o a la baixa el tipus impositiu de l’IBI? Com pensen aplicar la sentència de la plusvàlua, quan hi ha decrement de valor, ara amb els nous valors cadastrals?

 

Tenint en compte la incapacitat del Govern i el que ha succeït les darreres aprovacions de les Ordenances Fiscals, el que avui ens ha generat el Govern, davant la nova ponència de valors cadastrals, és una gran incertesa, temor i inseguretat pel futur ben proper, ja que a més ho fa prenen decisions unilaterals, sense cap consens previ amb cap grup de la oposició i sense mostrar el veritable model de política fiscal que te Barcelona en Comú i el PSC. De fet, constatem que no en tenen cap i això, davant d’una bombolla cadastral, ens genera la màxima preocupació i incertesa”.

 

Recasens ha explicat també que l’augment dels valors cadastrals no només impacta en l’IBI, sinó que té una repercussió directa en altres impostos, com són la plusvàlua sobre la transmissió patrimonial, que també recapta l’Ajuntament, i que ara augmentarà de forma considerable, la seva afectació en casos de “minusvàlua”, en l’IRPF, ja que el rendiment de la propietat immobiliària es calcula a partir del valor cadastral; l’impost de patrimoni o l’impost de successions. A parer de la portaveu adjunta del Grup Demòcrata, “tots aquests increments tindran un fort impacte en el preu dels pisos i, també en el preu dels lloguers de pisos. Davant d’això, què pensa fer el Govern Colau?; es quedarà mirant?”.

 

“Des del Grup Demòcrata exigim més garanties, i mesures fiscals alternatives per evitar l’impacte en l’IBI i la plusvàlua de l’increment dels valors cadastrals. Cal reaccionar per evitar aquesta greu afectació a les economies de les classes mitjanes de la ciutat”, ha dit Sònia Recasens.

 

 

 

 

Barcelona, 8 de juny de 2017

Comissió d’economia del mes de setembre: Propostes i Precs.

En la Comissió d’economia del mes de setembre les regidores demòcrates Sònia Recasens i Maite Fandos han fiscalitzat les dades exactes d’inversió executada, han demanat ampliar la bonnifiació de l’IBI per centres esportius fins al 85% i han reclamat un estudi sobre la Taxa Turística.