Martí: “El govern Colau utilitza de forma arbitrària eines urbanístiques per a tapar les seves mancances en la gestió de la política d’habitatge”

 

 

 

Matí.jpg

 

El regidor explica que el PDeCAT ha presentat al·legacions a la proposta de reservar 30% dels habitatges de nova construcció a habitatge protegit “amb l’objectiu de millorar el text i fer més viable l’objectiu que compartim: augmentar el parc d’habitatge assequible a la ciutat”

 

El Grup Municipal Demòcrata presenta també al·legacions a la ‘Modificació de PGM per a declarar la ciutat de Barcelona àrea de tanteig i retracte i definir els terminis d’edificació’ perquè es planteja de forma indiscriminada a tot el municipi

 

Jordi Martí ha explicat que el seu grup ha presentat al·legacions a la Modificació de PGM  (MPGM) per a l’obtenció d’habitatge de protecció pública al sòl urbà consolidat de Barcelona.  El regidor ha afirmat que “la problemàtica de l’accés a l’habitatge a Barcelona amenaça els barcelonins. Compartim l’objectiu d’ampliar el parc d’habitatge de protecció, però tenim molts dubtes que l’actuació del govern Colau sigui efectiva per resoldre la problemàtica”.

 

Jordi Martí ha explicat que el seu grup, al llarg de tot el mandat, ha demostrat el seu compromís per pal·liar la problemàtica d’accés a l’habitatge, recolzant iniciatives, siguin de govern o grups de l’oposició, encaminades a aquest objectiu.

Així, el PDeCAT ha donat suport a l’aprovació del Pla pel Dret a l’Habitatge 2016- 2025 o a l’aprovació de la creació de la societat mixta metropolitana de promoció d’habitatge de lloguer assequible, en l’àmbit de Àrea metropolitana.

 

“Hem donat suport però també hem estat crítics”, ha assenyalat Martí, recordant que el seu grup ha denunciat males pràctiques del govern, com impulsar l’aprovació d’una MPGM que redueix la reserva d’aparcament per a les promocions públiques, o la manca de gestió en el lideratge públic alhora d’impulsar l’obtenció de sòl públic per a la construcció d’habitatges de protecció oficial.

A parer de Martí la MPGM proposada pel govern Colau parteix de “greus errors, de caràcter jurídic i de procediment, amenacen la viabilitat del document en complert i que, amb tota probabilitat, serà objecte de litigis”. Martí ha expressat també la seva preocupació perquè la MPGM s’ha dut a terme sense diàleg. “El planejament i l’urbanisme és una disciplina que requereix esforç de pacte i diàleg, no només perquè forma part de la cultura democràtica d’aquesta societat, sinó perquè, també, és requisit imprescindible per a que aquestes modificacions siguin implantades convenientment, perdurin amb els temps, i en definitiva, s’acompleixin els objectius que es pretenen assolir”. “Aquesta MPGM”, ha lamentat, “no ha estat sotmesa al corresponent procés de participació ciutadana, ni ciutadà, ni veïnal, ni sectorial. Una Modificació com la que es proposa, que afecta a tota la ciutat i que té afectacions al sector de la economia vinculada a la construcció, cal que sigui dialogada”.

 

Martí ha retret a l’executiu municipal la manca de diàleg, “ni tan sols ha estat parlada amb el Govern de la Generalitat, malgrat que correspon a la comissió territorial d’urbanisme aprovar definitivament la present Modificació de planejament. Deslleialtat doncs, també, institucional”.

 

Jordi Martí ha assenyalat que hi ha una realitat metropolitana que no es pot obviar, més en polítiques d’infraestructures i d’habitatge, i cal treballar en aquest horitzó metropolità. “Però l’alcaldessa ha obviat aquesta realitat i ha renunciat a liderar, com a Presidenta de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, una política metropolitana entorn l’accés a l’habitatge”, ha recriminat.

 

El regidor ha destacat també que la MPGM proposada pel govern està “mancada de rigor tècnic i és de dubtosa legalitat”. Martí també ha posat en dubte la viabilitat i efectivitat de la MPGM, que es planteja sense estudiar amb detall les necessitats específiques de cada barri de la ciutat i comporta una sèrie de problemàtiques. És d’una excessiva rigidesa, pel que caldria incloure un seguit de modificacions que permetin introduir criteris de flexibilitat:

 

Per tots aquests motius, el PDeCAT ha presentat un escrit d’al·legacions, “que es poden incorporar al text, millorant-lo, i el que és més important, fent més viable l’assoliment de l’objectiu que compartim, que és el d’augmentar el Parc d’Habitatge Assequible a la ciutat”.

AL·LEGACIONS:

 

  1. Sobre Participació i assoliment de consensos

 

–    Demanem un ajornament de l’aprovació provisional de la MPGM fins que s’hagi assolit una acord ampli en la mesura proposada tant pel que fa a la seva concreció i detall, com pel que fa a la seva implantació i desplegament.

 

–    Amb l’esmentada finalitat, demanem que es constitueixi una Taula de Treball multisectorial, en la que hi siguin representats els diferents Agents esmentats, Col•legis professionals, APCE, Cambra de Propietat Urbana, Col·legi d’APIs, entre altres.

 

–    D’altra banda cal esperar a les conclusions de la Comissió No Permanent d’estudi sobre les diferents solucions urbanístiques i normatives en matèria d’habitatge, creada per Acord del Plenari del consell Municipal de 29 de juny de 2018.

 

  1. Sobre la necessitat de treballar en un horitzó metropolità

 

–    Demanem que l’alcaldessa Colau, com a Presidenta de l’Àrea Metropolitana, impulsi i lideri de forma immediata i acordada amb els municipis metropolitans i també amb la Generalitat de Catalunya, una Modificació en l’àmbit metropolità que tingui com a objectiu el que preveu la present Modificació.

 

  1. Sobre la manca de rigor tècnic i dubtosa legalitat

 

–    Demanem una memòria econòmica aprofundida, que prevegi la repercussió de la MPGM sobre les finances locals, tenint en compte l’impacte de la mesura proposada, en la recaptació de l’IBI, els ICIO’s, i les plusvàlues, amb diferents hipòtesis, amb xifres concretes, tenint en compte els valors pels diferents barris,  i amb la comparativa respecte la recaptació en cas que aquests habitatges fossin en règim lliure.

 

–    Demanem que es reformuli el document per tal de garantir la seva viabilitat jurídica, de comú acord amb els Serveis Territorials d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya.

 

  1. Sobre viabilitat i efectivitat de la MPGM

 

–    Demanem que s’introdueixin mesures de flexibilitat en la aplicació de les determinacions previstes de manera que l’àmbit possible de reubicació o compensació sigui el Districte i no el barri.

 

–    Quan l’esmentada reubicació no sigui possible, i quan per motius sociològics o de inadequació de les tipologies resultants dels habitatges, ja sigui per la geometria del solar o pel fet que és absolutament il•lògic l’assumpció de determinades quotes de despeses comunitàries, es permeti l’acompliment de les càrregues que aquesta MPGM preveu, mitjançant la compensació econòmica destinada a finançar les polítiques públiques d’increment  del parc públic d’habitatges.

 

–    Cal un estudi, barri per barri de la demanada i oferta prevista en aquesta MPGM.

 

 

 

Al·legacions a la ‘Modificació de PGM per a declarar la ciutat de Barcelona àrea de tanteig i retracte i definir els terminis d’edificació’

 

El PDeCAT també ha presentat al·legacions a la ‘Modificació de PGM per a declarar la ciutat de Barcelona àrea de tanteig i retracte i definir els terminis d’edificació’, que es tramita de forma paral·lela a la MPGM per a l’obtenció d’Habitatge de Protecció Pública al Sòl Urbà Consolidat de Barcelona, en considerar que parteix dels mateixos defectes.

 

“Reiterem la denúncia que el govern de l’alcaldessa Colau està utilitzant d’una forma arbitrària unes eines urbanístiques pensades per a intervencions quirúrgiques i estudiades, per a tapar les pròpies mancances en la gestió de la política en matèria d’habitatge”, ha afirmat Martí.

El regidor ha criticat que la MPGM, tal i com es planteja, de forma indiscriminada a tot el municipi, afectant tots els immobles residencials de la ciutat, construïts o no, dins àmbits de planejament o no, en bon estat o no, amb estadants o no, “ens porta a un escenari de frivolitat absoluta”.

 

AL·LEGACIONS:

 

  1. Demanem un ajornament de l’aprovació provisional de la MPGM fins que s’hagi assolit una acord ampli en la mesura proposada tant pel que fa a la seva concreció i detall, com pel que fa a la seva implantació i desplegament.

 

  1. Amb l’esmentada finalitat, demanem que es constitueixi una Taula de Treball multisectorial, en la que hi siguin representats els diferents Agents esmentats, Col•legis professionals, APCE, Cambra de Propietat Urbana, Col•legi d’APIs, entre altres.

 

  1. D’altra banda cal esperar a les conclusions de la Comissió No Permanent d’estudi sobre les diferents solucions urbanístiques i normatives en matèria d’habitatge, creada per Acord del Plenari del consell Municipal de 29 de juny de 2018.

 

  1. Demanem que la MPGM delimiti en funció de la realitat de la demanda i la racionalitat, les àrees corresponent de tanteig i retracte, i de conservació i manteniment, que siguin convenient per a poder a dur terme una política efectiva d’habitatge. Demanem doncs que es presenti un document amb el grau de treball i detall convenient.

 

  1. Demanem que el document de MPGM incorpori el Cens previst en l’article 5 de la normativa del propi document, per tal d’evitar deixar en una situació d’indefensió i inseguretat a tot el Parc edificat i solars residencials de la ciutat. I, concretament, pel que fa als solars, el document incorpori la informació detallada d’acord amb el que la legislació catalana preveu per al registre de solars buits, que preveu l’article 177 del TRLUC.

 

  1. Igualment, i en el sentit que apuntem en l’anterior punt, sol•licitem que el document de MPGM incorpori els aspectes de concreció procedimentals, de funcionament del cens, de publicitat i de definició i concreció dels criteris per a l’exercici del tanteig i retracte, que queden diferits en el temps fins que s’aprovi una Ordenança. És prou important aquesta MPGM com perquè el document detalli i concreti aquests aspectes.

 

 

 

 

 

 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: