PDeCAT, ERC i PSC reclamen la convocatòria d’un Consell Plenari Extraordinari per aclarir les retallades del govern Colau i lamentar la seva manca de previsió i transparència

Captura de pantalla 2018-07-16 a las 14.22.56 

Els tres grups municipals han registrat la petició de celebració d’aquest ple amb una proposta d’acord que també insta al govern municipal a informar de les partides d’inversió i de despesa corrent que s’hauran de retallar a través d’una comissió no permanent d’estudi pel seguiment de les inversions previstes

 

Els grups insten el govern municipal a assumir responsabilitats polítiques al més alt nivell en cas que aquestes retallades es duguin a terme

 

Els grups municipals del PDeCAT, ERC i PSC reclamen la convocatòria d’un Consell Plenari Extraordinari per aclarir les retallades del govern Colau i lamentar la seva manca de previsió i transparència. Els tres grups municipals han registrat la petició de celebració  d’aquest ple amb una proposta d’acord que també insta al govern municipal a informar de les partides d’inversió i de despesa corrent que s’hauran de retallar a través d’una comissió no permanent d’estudi pel seguiment de les inversions previstes. Els grups insten el govern municipal a assumir responsabilitats polítiques al més alt nivell en cas que aquestes retallades es duguin a terme

El text que s’ha registrat acorda:

Els i les sotasignats, Regidors/es del Grup Municipal Demòcrata, del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya i del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya a l’Ajuntament de Barcelona, els quals representem més de la quarta part del nombre legal de membres de la Corporació Local, a l’empara d’allò que estableix l’article 98 a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya i l’article 68 del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Barcelona.

Es fa constar que cap dels Regidors/es sotasignats hem sol•licitat més de tres sessions plenàries extraordinàries dins d’aquest any, als efectes legalment establerts.

Tanmateix, manifestem la nostra voluntat de no autoritzar que dins de l’Ordre del Dia del Ple Extraordinari s’incloguin més assumptes dels que s’han sol•licitat.

Per tot l’exposat:

DEMANEM: La convocatòria d’un Consell Plenari Extraordinari de l’Ajuntament de Barcelona, per tal de debatre i procedir a la votació de la següent proposta d’acord adjunta:

PROPOSTA D’ACORD:

–    Atès que l’actual govern municipal va heretar un ajuntament amb una bona salut financera.

–    Atès que el ritme de recaptació dels ingressos municipals a 31 de maig de 2018 és clarament inferior que el d’exercicis anteriors i a la vegada han augmentat les despeses.

–    Atès el requeriment legal i la voluntat mostrada en l’aprovació del pressupost vigent per part del Govern Municipal de complir el principi d’estabilitat pressupostària.

–    Atès els diversos advertiments i preguntes sobre la situació financera i la capacitat inversora de la institució que s’han formulat les darreres setmanes per part dels grups de l’oposició, no havent estat atesos pel govern municipal.

Per tot això, el Plenari del Consell Municipal acorda:

  1. Lamentar la manca de previsió i transparència del govern municipal, així com la mala gestió dels recursos de l’Ajuntament, fet que pot comportar la retallada d’inversions en equipaments, serveis i projectes municipals.

  1. Instar al govern municipal a informar sobre el detall de les partides d’inversió i de despesa corrent que s’hauran de retallar a causa del menor volum d’ingressos que està liquidant l’Ajuntament de Barcelona en relació als pressupostats.

A tal efecte, es crearà una comissió no permanent d’estudi pel seguiment de les inversions previstes en el mandat, així com també de les de l’any en curs, i l’execució del pressupost de l’any en curs, d’acord amb els paràmetres següents:

2.1 Objecte de la comissió: La creació d’una comissió no permanent d’estudi pel seguiment de les inversions previstes en el mandat, així com també de les de l’any en curs, i l’execució del pressupost de l’any en curs.

         Més específicament, la comissió haurà de:

  1. a)  Monitoritzar i avaluar la situació de l’Ajuntament de Barcelona, a  través de l’anàlisi actualitzat de l’execució pressupostària per ingressos, segons classificació econòmica, classificació per programes i per unitats orgàniques.

  1. b)  Monitoritzar i avaluar la situació de l’Ajuntament de Barcelona, a  través de l’anàlisi actualitzat de l’execució pressupostària per despeses, segons classificació econòmica, classificació per programes i per unitats orgàniques.

  1. c)  Monitoritzar i avaluar  l’execució de les inversions de mandat i de l’any en curs.

  1. d)  Avaluar qualsevol altre estudi, informe o document, elaborat o encarregat per l’Ajuntament de Barcelona, així com els que s’encarreguin a demanda de la Comissió o qualsevol altra entitat que, a parer dels membres de la comissió, es consideri d’interès per l’anàlisi de l’objecte de la mateixa.

2.2 Composició: la comissió d’estudi serà presidida per un regidor de l’Ajuntament escollit pel Plenari del Consell Municipal a proposta de l’Alcalde

(art. 39 ROM) i estarà integrada per dos regidors de cada un dels grups municipals del Consistori.

2.3 Règim de funcionament: La comissió es reunirà un cop al mes amb caràcter ordinari, prendrà els acords per majoria ponderada, les seves sessions tindran caràcter públic i podrà requerir la presència de persones que consideri adients per al compliment de la seva comesa, d’acord amb criteris anàlegs als establerts a l’article 39 del ROM.

2.4 La comissió no permanent d’estudi s’extingirà al final del present mandant municipal o en qualsevol moment previ per acord de la majoria absoluta dels seus membres. També per acord de la majoria absoluta dels seus membres, la comissió podrà elevar al Plenari del Consell Municipal un informe per la seva aprovació a mode de conclusions.

  1. Instar al govern municipal a assumir responsabilitats polítiques al més alt nivell polític en cas que aquestes retallades es duguin a terme.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: