Forn proposa al Ple municipal censurar l’acció dels 2 anys del Govern Colau perquè ha creat problemes on no n’hi havia i per empetitir Barcelona

El portaveu del Grup Municipal Demòcrata defensarà una Proposició que reclama a l’executiu un canvi de rumb per recuperar el diàleg i el consens, garantir la convivència als carrers, impulsar el progrés econòmic, respectar els acords majoritaris  i abandonar la paràlisi i la propaganda

 

Al Consell Plenari de divendres el Grup Municipal Demòcrata presentarà també dos Precs: el primer demana al primer tinent d’alcalde crear una oficina especial per ajudar els ciutadans a recuperar la plusvàlua abonada per vendes de pisos sense guanys, i un altre sobre promoció d’habitatge social

 

El portaveu del Grup Municipal Demòcrata, Joaquim Forn, demanarà al Consell Plenari del proper divendres, mitjançant una proposició, que es censuri l’acció política dels dos anys del Govern d’Ada Colau perquè ha reat problemes on no n’hi havia i per la seva manifesta voluntat d’empetitir la ciutat de Barcelona. Joaquim Forn, que ha ofert una roda de premsa per presentar les iniciatives que el seu grup defensarà al Consell plenari de divendres que ve, defensarà una Proposició que reclama a l’executiu un canvi de rumb per recuperar el diàleg i el consens, garantir la convivència als carrers, impulsar el progrés econòmic, respectar els acords majoritaris  i abandonar la paràlisi i la propaganda que el caracteritzen.

 

Joaquim Forn ha explicat que coincidint amb la commemoració aquesta setmana dels dos anys de la celebració de les eleccions de maig de 2015, el Grup Demòcrata ha impulsat diferent iniciatives de balanç dels 24 mesos de mandat municipal, i per aquest motiu, “al Ple de divendres presentarem una reprovació formal al govern Colau”. “El balanç que fem d’aquests dos anys és negatiu. Suspenem la seva acció per diversos motius. Primer perquè moltes de les promeses que portaven per bandera durant la campanya electoral no les han complert; per exemple, continuen els desnonaments, fins a 7 diaris, quan Colau venia a aturar-los ja que era qüestió de voluntat política, però inclús amb més recursos i eines legislatives per aturar-los, no ho ha fet. També venien a millorar les desigualtats, però paradoxalment hi ha més gent dormint al carrer que mai. Criminalitzaven el preu del lloguer, i ara el preu ha augmentat també més que mai….”, ha dit Forn.

 

A parer del portaveu del Grup Demòcrata, “Colau va cometre l’error de prometre coses que després ha estat incapaç de complir. La seva acció perjudica als ciutadans. Ha quedat clar que estar al darrere de la pancarta és fàcil, però gestionar el dia a dia no ho és”. “El govern Colau ha creat problemàtiques que abans no existien, com és el cas de l’aturada de les obres de Glòries, del nyap de la Superilla al Poblenou, o les vagues de metro reiterades”, ha dit Forn, que s’ha preguntat “quin model de ciutat tenen?, de moment només sabem de la seva obsessió pel decreixement i per empetitir Barcelona”.

 

La proposició que el Grup Demòcrata se sotmetrà a votació acorda que :

 

“El Plenari del Consell Municipal censura l’acció del govern municipal i demana un canvi de rumb en la seva política per tal de:

 

 1. Governar des del diàleg i la cerca activa del consens amb els grups de l’oposició i el conjunt d’agents socials de la ciutat.

 

 1. Governar des d’un ferm compromís en la defensa del civisme i la convivència a l’espai públic de la ciutat.

 

 1. Governar entenent el progrés econòmic com a garantia del progrés social, de la generació d’oportunitats per tothom i de la redistribució de la riquesa.

 

 1. Governar des del respecte i el compliment dels acords presos per la majoria dels representants de la ciutadania al Consell Plenari, les seves Comissions Informatives i els Consells Plenaris de Districte, entenent que la participació ciutadana té en els òrgans de control i impuls del govern el seu primer i màxim exponent.

 

 1. Governar des de la proposta i no des de la paràlisi i la propaganda, a l’hora de donar resposta al conjunt de reptes que la ciutat ha d’afrontar en l’actualitat i els que es plantegin en el que queda de mandat municipal.”

 

Joaquim Forn ha explicat que la portaveu adjunta del grup, Sònia Recasens, formularà un Prec, dirigit al tinent d’alcalde, Gerardo Pisarello (que de nou en absència d’Ada Colau presidirà el Consell Plenari), que reclama que “segons allò establert en la Sentència del Tribunal Constitucional nº26/2017 de data 16 de febrer de 2017, que fa referència al pagament de la plusvàlua quan no hi ha guany per part del venedor, a banda dels punts d’atenció que avui dia ja existeixen a l’Institut Municipal d’Hisenda, s’habiliti de manera immediata, conjuntament amb l’Oficina d’Atenció al Consumidor (OMIC), a les Oficines d’Atenció al Ciutadà (OAC) de la ciutat de Barcelona un espai destinat a:

 • Rebre assessorament sobre l’IIVTNU (plusvàlua) i com afecten a la ciutadania les conseqüències de la sentència nº26/2017 de data 16 de febrer de 2017.
 • Articular mecanismes per a que la ciutadania pugui sol·licitar en la pròpia OAC la devolució dels imports liquidats, que variarà dependent del procediment emprat per al seu pagament, ja sigui per autoliquidació o bé liquidació posterior a notificació de l’Ajuntament i que en cada cas implica un termini temporal per poder fer-ho.”

 

De la seva banda, el regidor Jordi Martí presentarà un altre Prec que reclama: “Que el govern ampliï l’abast del Programa de Cessió d’Habitatges que actualment està duent a terme la Fundació Privada Hàbitat3 Tercer Sector Social, dotant-lo de la dotació econòmica suficient per ampliar l’actual borsa d’habitatges d’acord amb la capacitat  de gestió de la Fundació”. Forn ha recordat que durant el mandat de l’Alcalde Xavier Trias, l’Ajuntament va aportar 6M€, “i això va permetre a la Fundació Habitat3 ajudar a centenars de persones a aconseguir un habitatge digne”.

 

Finalment, el Grup Demòcrata presentarà un seguiment de la proposició aprovada al Plenari del mes de gener passat que feia referència a la constitució d’una Comissió d’estudi de la connexió amb transport públic per l’avinguda  Diagonal, per mirar de trobar la solució més sostenible econòmicament i per el medi ambient. “Probablement sense haver presentat aquesta iniciativa de seguiment, el Govern no hagués portat al Ple de divendres finalment l’acord per constituir la Comissió. Però també volem advertir en el debat que encara que aconseguissin l’acord per fer el tramvia, les obres trigaran molts anys; per això denunciem que el Govern Colau hagi decidit eliminar la Línia D30 de bus que havia de transcórrer per la Diagonal; ho han fet per raons ideològiques que no tenen res a veure amb la mobilitat de Barcelona”. Sobre el nou estudi de mobilitat que el Govern municipal ha presentat aquesta setmana en relació a les afectacions del tramvia en la mobilitat de la Diagonal i els seus entorns, Joaquim Forn ha explicat que “els estudis presentats pel govern Colau es basen en unes dades i premisses que ja hem demostrat que són esbiaixades, per tant no tenen rigor tècnic. Però també hem de dir que estudiarem i analitzarem aquestes estudis i donarem la nostra resposta amb rigor i des de la tècnica”.

 

 

 

Barcelona, 24 de maig de 2017

El frau de la D30 i el Tramvia

//platform.twitter.com/widgets.js

Crearem una comissió d’estudi de la connexió del tramvia i implantarem la D30

 

 

Iniciatives presentades en el Plenari de març

Forn demana la creació d’una comissió d’estudi sobre la connectivitat del transport públic a l’Avinguda Diagonal que inclogui la línia de Bus que Colau ha descartat

El portaveu del Grup Municipal Demòcrata ho demanarà al consell Plenari del proper divendres, i, si obté els suports necessaris, serà d’obligat compliment per part del govern municipal

El Grup Municipal Demòcrata també presentarà dos precs, el primer dirigit l’alcaldessa per saber quines mesures s’han pres per garantir la paritat entre els alts càrrecs municipals i un altre sobre la nova tarifació social de les escoles bressol

El portaveu del Grup Municipal Demòcrata, Joaquim Forn, demanarà al Consell Plenari del poper divendres mitjançant una proposició, la creació d’una comissió no permanent d’estudi de les diferents solucions tècniques per aconseguir la connectivitat del transport públic a l’Avinguda Diagonal entre les places de Francesc Macià i les Glòries, i que inclogui la línia de Bus que el Govern d’Ada Colau ha descartat. El portaveu del Grup Municipal Demòcrata ho demanarà al consell Plenari del proper divendres, i, si obté els suports necessaris, serà d’obligat compliment per part del govern municipal. El Grup Municipal Demòcrata també presentarà dos precs, el primer dirigit l’alcaldessa per saber quines mesures s’han pres per garantir la partit entre els alts càrrecs municipals i un altre sobre la nova tarifació social de les escoles bressol.

“El Tramvia, i el seu projecte de connexió per la Diagonal, és un tema que ens preocupa i rellevant per Barcelona, des del punt de vista de les infraestructures, la mobilitat i les inversions”, ha afirmat Joaquim Forn avui en roda de premsa. Davant la controvèrsia que genera aquest projecte, Forn ha assenyalat que la voluntat de la proposició és “resituar la discussió en el debat tècnic”, i per això es proposa la creació d’una comissió tècnica d’estudi sobre la connexió amb transport públic per l’avinguda Diagonal. A parer del portaveu Forn, aquesta hauria de ser la manera d’actuar d’un govern responsable, “abans d’iniciar una obra de més de 200 milions un govern ha de tenir tots els informes tècnics que la justifiquen”.

“Aquesta comissió”, ha explicat Forn, “ha de servir per definir quina és la millor decisió tècnica sobre el transport per la Diagonal”, en aquest sentit ha recordat que el seu grup sempre ha defensat la línia de bus D30, una alternativa que el govern ha obviat.

Joaquim Forn ha explicat que la proposició es debatrà dins de la part decisòria de l’ordre del dia del Consell Plenari, i si obté els suports necessaris és d’obligat compliment per part del govern municipal. El portaveu s’ha mostrat convençut que assolirà el suport necessari perquè “té tot el sentit i el Consell Plenari ja s’ha manifestat a favor d’abandonar el debat polític i centrar-se en el tècnic”.

La proposició que es debatrà té el contingut següent:

“El Plenari del Consell Municipal acorda:

1. La creació d’una comissió no permanent d’estudi de les diferents solucions tècniques per aconseguir la connectivitat del transport públic a l’Avinguda Diagonal entre les places de Francesc Macià i les Glòries, d’acord amb els paràmetres següents:

1.1 Objecte de la comissió: Determinar quina és la millor solució tècnica per la connectivitat del transport públic a l’Avinguda Diagonal entre les places de Francesc Macià i les Glòries, prenent en consideració entre totes les alternatives possibles, la integració de la D30 en la Nova Xarxa de Bus totalment implantada.

Més específicament, la comissió haurà de:

a) Avaluar tots els estudis efectuats per l’Ajuntament de Barcelona i altres administracions competents, amb la finalitat de calcular el retorn social de les diverses solucions tècniques de transport públic a l’Avinguda Diagonal, així com els costos d’infrastructura, interessos que se’n derivin, tarifa tècnica, etc…

b) Avaluar “l’Estudi informatiu per a la connexió del Trambaix i el Trambesós” adjudicat per BIMSA, actualment en redacció.

c) Avaluar el “Projecte executiu de l’alternativa escollida per la implantació d’una xarxa tramviària unificada” adjudicats per BIMSA, actualment en redacció.

d) Avaluar qualsevol altre estudi, informe o document, elaborat o encarregat per l’Ajuntament de Barcelona, així com els que s’encarreguin a demanda de la Comissió o qualsevol altra entitat que, a parer dels membres de la comissió, es consideri d’interès per l’anàlisi de l’objecte de la mateixa.

1.2 Composició: la comissió d’estudi serà presidida per un regidor de l’Ajuntament escollit pel Plenari del Consell Municipal a proposta de l’Alcalde (art. 39 ROM) i estarà integrada per dos regidors de cada un dels grups municipals del Consistori.

1.3 Règim de funcionament: la comissió es reunirà cada mes amb caràcter ordinari, prendrà els acords per majoria ponderada, les seves sessions tindran caràcter públic i podrà requerir la presència de persones que consideri adients per al compliment de la seva comesa, d’acord amb criteris anàlegs als establerts a l’article 39 ter del ROM.

1.4 La comissió no permanent d’estudi s’extingirà quan existeixi un consens polític ampli sobre quina és la millor solució tècnica a la qüestió objecte d’aquesta comissió, que es tradueixi en un acord majoritari al respecte, al plenari del Consell Municipal”.

D’altra banda, el Prec dirigit a l’alcaldessa que el Grup Demòcrata defensarà en el Consell Plenari de divendres que ve tracta sobre la paritat dels alts càrrecs i eventuals del consistori i demana : “Que el Govern municipal informi sobre quines mesures ha pres per afavorir la paritat meritòria entre els alts càrrecs i eventuals de l’Ajuntament de Barcelona”.

Forn ha explicat que també es presentarà un Prec sobre la nova tarifació social de les escoles bressol. El portaveu ha assenyalat que, sota una pretesa “aparença positiva, amb la nova tarifació es provoca un greuge a les classes mitjanes”. “La nova tarifació pot acabar expulsant del sistema moltes famílies i no va en la línia de la equitat que hem defensat” i ha afegit que “l’Ajuntament té prou recursos perquè això no sigui així”. Concretament, el prec demana: “Que el govern municipal destini els recursos necessaris per fer efectiva la tarifació social en la quota de les escoles bressol municipals, sense que això suposi un increment en el preu del servei per a cap família de Barcelona, tot mantenint el preu màxim actualment fixat”.

Finalment el Grup Municipal Demòcrata presenta un Seguiment d’una proposició aprovada en el Consell Municipal de 21 de gener de 217 que acordava: “Que el govern municipal presenti, en el termini de tres mesos, un pla que contempli els recursos humans (agents de la Guàrdia Urbana i Agents Cívics) i materials necessaris, amb l’objectiu d’evitar l’increment d’incidències i queixes veïnals a l’espai públic”. Forn ha explicat que, segons dades facilitades pel mateix Ajuntament, s’han incrementat les incidències a l’espai públic, “s’acosta l’estiu, mesos en que hi ha més demanda ciutadana de Guàrdia Urbana, de serveis de neteja… i cal que l’ajuntament es prepari per garantir el compliment de les ordenances”

Barcelona, 29 de març de 2017

Exigim la retirada del projecte de connexió del Tramvia per la Diagonal

//platform.twitter.com/widgets.js

Informe de revisió de la connexió del Tramvia per la Diagonal

Informe de revisió de la connexió del Tramvia

Resum de l’informe de revisió de connexió del Tramvia per la Diagonal

Guia per a seguir l’Informe de Revisió del càlcul de rendibilitat social del projecte de connexió del Trambaix i Trambesòs per la Diagonal.

Del Dr. Daniel Albalate (professor agregat) i Albert Gragera (professor associat), del Departament d’Econometria, Estadística i Economia Aplicada de la Universitat de Barcelona. Grup de Recerca en Govern i Mercats.

Davant dels primers informes que el govern municipal ha emès sobre  la connexió del Trambaix i Trambesòs per la Diagonal el Grup Municipal Demòcrata va encarregar una revisió d’aquests a dos referents en el camp de l’economia aplicada, els professors Daniel Albalate i Albert Gragera.

Segons aquesta revisió es detecten greus defectes metodològics en els informes del govern, defectes que els allunyen de les millors pràctiques acadèmiques. Defectes que comprometen el càlcul de la rendibilitat del projecte i sobreestimen els beneficis d’aquesta infraestructura. Defectes que passem a enumerar a continuació:

 1. No considera un escenari de referència homogeni entre els diferents estudis parcials i agrega costos i beneficis que no haurien de ser agregats.
 2. L’escenari de referència que empren (Escenari 2) sobreestima els estalvis de temps al fer pitjor les alternatives del que seria raonable esperar. (pàgines 7-8-9-10-11)
 3. L’avaluació no ha tingut en compte alternatives de gestió disponibles que sense construcció de noves infraestructures augmentarien l’estalvi de temps que suposaria la connexió del tramvia. Com és el cas de l’Escenari 3 del nostre document, un escenari on només amb una millor gestió de la xarxa de busos hi hauria millor estalvi de temps sense tanta inversió.(pàgina 12-13)
 4. El principal benefici que hauria de representar la connexió del tramvia seria la de l’estalvi de temps. En aquests estudis l’estalvi es calcula en 2’50 minuts de mitjana. Però es detecten simulacions no del tot acurades, estalvis en zones que en principi no es veurien afectades pel tramvia i que en marges de temps tan petits es poden produir desviacions rellevants en les hipòtesis de partida. (pàgines 15-16-17-18)
 5. No s’ha tingut en compte el nivell de benestar dels usuaris del vehicle privat al voltant de la Diagonal i com afectaria en la congestió de la ciutat. (pàgina 31-32)
 6. No es considera l’augment d’emissions derivat dels canvis en la congestió; que encara s’agreujaria més si no es compleixen les previsions de captació d’usuaris del vehicle privat. En supòsits no gaire extrems el projecte podria deixar de ser rendible. (pàgines 31-32)
 7. Cal que els canvis o concrecions que van aportant els estudis de detall que està portant a terme l’ajuntament es traslladin a l’avaluació per calcular correctament la rendibilitat.
 8. L’estudi considera com a benefici les millores d’accessibilitat de manera separada dels estalvis de temps i l’augment del nivell de confort. Però la millora d’accessibilitat ja ha estat inclosa en el temps percebut al model de demanda de l’ATM i s’incorre en una doble comptabilització. A més, la valoració econòmica del confort resulta poc fiable i les bones pràctiques recomanen excloure’l de l’anàlisi. (pàgina 21)
 9. Els estudis no contemplen els estalvis de temps dels usuaris captats del vehicle privat. No es valora correctament els seus efectes sobre la congestió, emissions i soroll. (pàgines 29-30)

També s’han detectat que moltes de les hipòtesis es basen en supòsits força extrems que porten a una sobreestimació dels beneficis i que no semblen estar basades en les evidències consolidades.

 1. S’assumeix una tendència de creixement vegetatiu del transport públic del 1’5% en els propers 15 anys, xifres exagerades, ja que en els darrers 15 anys només ha pujat un 1’25%, en els últims 10 un 0’51%, i en els 5 últims només un escarransit 0’10%. El retorn econòmic seria molt menor amb creixements així. (pàgines 13-14-15)
 2. En la captació d’usuaris del transport privat també hi ha diversos problemes d’enfocament metodològic i pràctiques no rigorosament acadèmiques. També es troba a faltar un càlcul de l’interval de temps d’estalvi. Tots aquests càlculs incideixen directament en el retorn social i l’útil que podria ser aquesta infraestructura.(pàgines 29-30)
 3. En aquest sentit els estudis del govern municipal indiquen que hi hauria una captació del 14% del transport privat de la Diagonal. Comptes que no es fan tenint en compte l’elasticitat de la demanda, tal com es recomana. Si es fes servir aquest mètode la captació només seria del 2’8% (2200 nous usuaris) (pàgines 29-30)

Com tampoc han tingut en compte diversos costos que les millors pràctiques acadèmiques recomanen afegir.

 1. Trobem a faltar que es tinguin en compte els sobrecostos o les desviacions en els costos d’inversió. Tant en el Trambaix (un 38% de sobrecost) com en el Trambesòs (un 32%) hi van haver sobrecostos importants. Per què no es tenen en compte? Comptant tots els sobrecostos possibles i plausibles i totes les variants que no s´han tingut en compte la rendibilitat social només seria de 3’5M€ amb una TIRs de 3’3%. Clarament insuficient. (pàgines 32-33-34)
 2. No es tenen en compte els costos de planificació ni les afectacions durant les obres tant en el transport públic com en el privat. (pàgines 34-35)
 3. No compten amb les emissions dels processos de construcció de la infraestructura, producció del material mòbil i la producció d’energia necessària per al seu funcionament pre-combustió. Tenint en compte totes aquestes variants el retorn ambiental podria ser negatiu i contaminar més del que s’estalviarà en els propers anys. (pàgines 35-36-37-38)

No hi ha prou retorn social, l’estalvi de temps és insuficient pel que invertiríem, les xifres del cost de l’obra no tenen en compte els sobrecostos que sempre hi ha, el que contaminaríem no ho podríem estalviar amb el tramvia dissenyat, augmentaríem la congestió al voltant de la Diagonal. I més si tenim en compte que tenim escenaris alternatius millors, més barats i menys contaminants. Alternatives que no desviarien usuaris d’un transport públic cap a un transport privat com és el tramvia i que aniria en contra dels comptes de TMB i dels altres usuaris del transport públic. No podem donar suport a una obra política que no està fonamentada en informes tècnics fiables.

Els grans projectes de mobilitat de Barcelona s´han de basar en la responsabilitat i la feina ben feta, en si el retorn social i ambiental és positiu, en l’acord, en el millor per la ciutadania. En si no hi ha una alternativa millor. Creiem que aquest projecte de tramvia neix coix, antiquat i sense el suficient retorn social i ambiental exigible, no podem gastar tants milions d’euros en un projecte que no seria ni el més adequat ni el més indicat, especialment si hi ha alternatives viables, menys molestes i més efectives. L’última crisi ens hauria d’haver ensenyat que les obres públiques faraòniques s’han de fer amb cura i mesura, no podem tornar a errors d’anteriors mandats ja superats. No sabem a qui beneficia aquest projecte, però tenim clar que no és a la ciutadania.

Amb informes esbiaixats no es pot construir una obra de 200M€

//platform.twitter.com/widgets.js

No, el tramvia no val -Joaquim Forn

429113267_6982fa3c81_oArticle publicat per Joaquim Forn el 27-2-2017 a El País

 

La connexió del tramvia per la Diagonal és una qüestió molt seriosa, que exigeix rigor i profusió de dades amb aval tècnic i acadèmic que exposarem el proper 6 de març en un acte al Col·legi de Periodistes, però després de llegir l’article de Xavier Vidal-Folch en EL PAÍS del dilluns 22 de febrer – “El tramvia és civilització” – m’atreveixo a respondre abandonant-me també a l’estil jocós, desinhibit i provocador del seu signant.

A part dels “excitants” excessos verbals utilitzats per desqualificar tot aquell que no pensa en aquesta qüestió com ell i l’alcaldessa Colau, sorprèn una aproximació tan simple, i inexacta, i que contrasti dades de manera tan deficient. Argumenta que hi ha 16 ciutats europees on el tramvia s’ha expandit en els últims anys, però això no és exactament així: les grans ciutats europees tenen una xarxa de metro densa i un servei de transport en superfície de bus, i en les quals, a més, tenen tramvia (Londres, París, Barcelona, Madrid, etc.) aquest s’articula com a corredor metropolità, connectant barris o ciutats, mai s’implementa com a eix de connectivitat en els mateixos centres neuràlgics.

Posa com a exemple Boston, San Francisco, Sant Petersburg, Lió, Viena, Milà, Lisboa… El transport públic de Barcelona –un dels millors del món, sense discussió– és “molt superior” al d’aquestes ciutats, per això, afortunadament, Barcelona no necessita un tramvia pel centre, ja que aquesta demanda ja està satisfeta per transports que han demostrat ser més eficients, de més capacitat i més barats.

Un altre exemple: assumir que el tramvia circularà a una mitjana de 20 km/h per Barcelona, demostra que l’article es va escriure després d’escollir la reconfortant píndola blava i continuar a Matrix; com dir que el Tramvia transportarà 222.000 viatgers i el bus només 49.000. Aquí els “ocellets” que li murmuren a cau d’orella li han marcat un gol per l’escaire. La comparació justa seria comptabilitzar els viatges amb tramvia realitzats en el nou tram (118.000) contra els viatges en bus, els realitzats per la fins fa un mes prevista línia D30, més les línies que ofereixen ara servei per la Diagonal (80.000). La distància no és tan sideral. Però hi ha una cosa que els seus “ocellets” no li han explicat, d’aquests 118.000 passatgers que absorbiria el tramvia, el 70% ara ja van amb autobús, el 10% caminen eficientment i el 8% no necessitaven fer aquest recorregut; és a dir, gairebé el 90% dels passatgers potencials del tramvia no necessiten avui aquest servei. Quin negoci! Senyor Vidal-Folch, això sí que és de bon “firaire ambulant”.

Qui guanya amb la implantació del tramvia? Hi guanya l’alcaldessa Colau, que podrà escenificar la seva obra icònica i, sobretot, hi guanyen les empreses d’obra pública, els fabricants de trens i els gestors privats de la infraestructura. Sap qui no guanya? Vostè i la resta de barcelonins que hauran de carregar amb els seus costos i problemes. No, el tramvia no val.